simonhaldrup-insidestory

Inside story

Danske Bank gør klar til massiv disruption af investeringsområdet 

En ny bølge af Danske Bank-disruption kommer til at ramme dyre investeringsforeninger og fonde. Våbnet er billige ETF-produkter til almindelige mennesker, og så vil Danske Bank udviske grænserne mellem bankkonto og investering. Kom med bag om June, der kan ramme investeringsområdet, som MobilePay ramte pengeoverførsler 

Det kan potentielt blive en gamechanger for en af de mest givtige brancher i finanssektoren, investeringsområdet. For Danske Banks nye koncept, June, kan potentielt disrupte det, vi kender som en bankkonto, ligesom det vil gøre det langt billigere og nemmere at investere end via de investeringsfonde og investeringsforeninger, der dominerer i dag.

Det kan ramme hele bankverdenens gigantiske investeringsområde, hvor 1.900 milliarder kroner ligger investeret hos 35 primært danske udbydere af investeringsfonde.

Danske Banks direktør for innovationsområdet, Simon Haldrup, giver nu for første gang et unikt indblik i det nye digitale univers, og hvordan han ser mulighederne for, at June kan ændre hele måden, den finansielle sektor går til investering på.

”Vi vil lave noget, der øger tilgængeligheden af investering såvel som opsparing hos danskerne. Vi har set efterspørgslen. Og det blev tydeligt for os, at opsparing og investering er to sider af samme sag. Det vil vi levere til en meget bredere målgruppe til en væsentlig lavere pris,” forklarer Simon Haldrup.

June er således et investeringsunivers for alle bankkunder, ikke kun Danske Banks. Man går ind på websiden June.dk og kan nemt og hurtigt overføre penge hertil og -fra med betalingskort, MobilePay eller lignende. Pengene investeres så ud fra kundernes investeringspræferencer inden for risiko og tidshorisont i prisbillige ETF-fonde, som følger markeder overalt på jorden. Det er reelt en disruption af investeringsområdet, fordi det er meget billigere.

Sagen kort

Danske Bank er på vej med et nyt produkt, som skal disrupte hele markedet for investeringer. Det sker med webuniverset June, som med billige passivt forvaltede fonde kommer til at angribe markedet for investeringsfonde og hele danskernes måde at spare op på.

June er ikke gået i luften endnu, da man stadig tester koncepterne, inden det er fuldt flyveklar, men det er nærliggende at sammenligne det med MobilePays disruption af betalingsområdet.

Langt billigere måde at investere på

Det er også en løftestang til de passivt forvaltede fonde, som har haft svært ved at slå igennem i Danmark, hvor de langt dyrere og mere eller mindre aktivt forvaltede fonde har domineret.

”Vi vil bruge ETF-fondene, fordi de er billige. Og fordi det ikke nødvendigvis er disse kunders behov at kunne slå markedet. De vil hellere have oplevelsen af at være investeret. Så ETF’er er ikke målet, men midlet. De kunder, vi gerne vil servicere, vil gerne have det simpelt, transparent og tilgængeligt.”

Ligesom den øvrige banksektor tjener Danske Bank milliarder af kroner på netop at sælge aktivt forvaltede investeringsfonde til danskerne. Og det koncept kommer June også til at udfordre. Også selv om det betyder, at banken kommer til at æde af egen kage, bekræfter Simon Haldrup:

”Vi ved med sikkerhed, at vi lever i en brydningstid, så kundepræferencerne flytter sig. Det skal vi tilpasse os, uanset hvordan vi vender og drejer det. Det er udgangspunktet med alle disruptiontiltag, vi foretager os: Hvis vi ikke selv gør det, så kommer der nok nogle andre, der gør det.”

Nu går jagten ind på alle bankkunder

Desuden påpeger Simon Haldrup, at man med June henvender sig til en lidt anden målgruppe. For produktet er ikke målrettet danskere med en meget kompleks økonomi. De vil fortsat have bedre af at blive håndteret i banken. I stedet er det helt almindelige mennesker, som er trætte af nul- eller minusrenter i banken, der er målgruppen:

”June er ikke nødvendigvis målrettet til eksisterende investeringskunder, men til alle dem, der har penge stående på en opsparingskonto, som de ikke får nogen renter på. De vil gerne have tilgængelighed til at kunne investere deres penge. Det problem vil vi løse. Derfor skal det også være meget let at sætte penge ind og hæve dem. På den måde vil vi ændre folks opfattelse af investering.”

En anden pointe er, at ETF’erne for at holde omkostningerne så lave som muligt ikke screenes. Det betyder, at der ikke er samme etiske hensyn involveret i investeringskoncepterne, som man kan få i en aktivt forvaltet fond.

Det er helt centralt for June, som lige nu er ved at blive testet, at man henvender sig til alle bankkunder, ikke kun til Danske Banks kunder. Det samme har Danske Bank gjort med succes, da man gik på markedet med MobilePay, og det er også samme devise, som boligportalen Sunday benytter sig af.

”Vi ser, at kunderne søge mod digitale platforme fremover. Derfor er det vigtigt som med MobilePay, Sunday og Sunday Owner, at June skal være for alle. Hvis nogen for eksempel bruger Sunday, når de søger bolig, så kan de få et boligkøbsbevis der. Så er muligheden for, at de vil være kunde i Danske Bank og oprette boliglån der, notorisk højere.”

Nu kører der tests, inden June går i luften

Ifølge Simon Haldrup er der ikke noget entydigt svar på, hvornår June går i luften.

Man har været i gang syv måneder, 3.000 interesserede har skrevet sig op, og man kører nu en ny runde af tests med almindelige kunder. Indtil videre er man nået frem til, at nye kunder bliver stillet ni spørgsmål, som skal være nok til at gøre dem til kunder hos June. Det er spørgsmål til tidshorisont for investeringen, kundens formueforhold, årlig indkomst, risikoprofil med mere. For Danske Bank-kunder er det lidt lettere at identificere kunden, for andre bankkunder er det lidt sværere.

Men det går ikke med papirer frem og tilbage og med timelangt papirarbejde.

Samtidig skal der ikke være nogen nedre grænse for indskuddet, og der er heller ikke nogen øvre grænse indtil videre.

Som med andre af Danske Banks disruptionprodukter er det vigtigt, at der ikke er en færdig plan, men at man i stedet lærer undervejs og optimerer produktet, inden man for alvor ruller det ud til kunderne.

”Vi starter med skateboardet og ikke med en Ferrari. Hvis kunderne vil det her, så opgraderer vi skateboardet til en knallert og videre til en Ford Ka, og så kan det blive til en Ferrari på et tidspunkt. Derfor er vi også ydmyge om planerne. Det må vi finde ud af hen ad vejen. Men mine børns børneopsparing skal da på June.”

Fakta om IFB

Investeringsfondsbranchen(IFB) er en brancheorganisation for investeringsfonde. Branchen forvalter ca. 1.900 milliarder kroner. Formuen er vokset markant siden 2009 med i alt ca. 170 procent.

Der er 35 forskellige udbydere af investeringsfonde, der er medlemmer, heraf 2 udenlandske: J.P. Morgan og SKAGEN Fondene. Det danske marked er domineret af danske aktører, blandt andet på grund af begrænsninger i den danske skattelovgivning, der gør det vanskeligt både at eksportere danske fonde og importere udenlandske fonde.

Sparindex er en specialiseret udbyder af indeksfonde (svarende til en ETF).

Der er ingen af de store globale udbydere af ETF’er (Vanguard, Blackrock, State Street) blandt medlemmerne.

Langt billigere end almindelige fonde

Selve prissætningen har man indtil videre valgt at lægge på en ÅOP på under 1 procent – helt præcis ligger den på 0,83 procent ifølge hjemmesiden. Samtidig er der ingen krav om, at pengene automatisk bliver placeret i fonde styret og betalt af Danske Bank:

”Priserne kan fremstilles på mange måder. Der må ikke være noget management fee eller et trading fee oveni. For gennemsigtighed er afgørende for hr. og fru Jensen.  Det skal være alt inklusive. Hvis vi begynder at trevle det op og ser på, hvad der ellers er derude, så jeg føler mig overbevist om, at det er ret konkurrencedygtigt.”

Kunne I ikke gøre det endnu billigere?

”Det kunne vi muligvis, men det havde ikke været meget. Det koster ikke mere end 1 procent. Når vi rebalancerer fonden, så er der nogle handelsomkostninger, og det varierer, så med denne pris, er det et produkt, som er gennemsigtigt med hensyn til, hvad der koster.”

Investeringsbranchen erkender udfordringer

Hos Investeringsfondsbranchen(IFB) følger direktør Anders Klinkby nøje udviklingen med nye billige aktører som June. Han er enig i, at markedet står over for massive forandringer i de kommende år. Men branchen skal først og fremmest omfavne den nye udvikling, mener han:

”Øget konkurrence er godt for både producentleddet og for distributionsleddet. Det er godt for kunderne, for det styrker deres muligheder. Samtidig er det godt for markedet, at konkurrencen er stigende. Både vi og myndighederne foretrækker konkurrence frem for regulative indgreb. På den måde er det godt med nye aktører.”

Anders Klinkby og IFB har i en årrække været indblandet i den ophedede debat om de aktivt forvaltede investeringsfonde, som også Finanstilsynet er gået ind i. Fondene er blevet beskyldt for at tage sig betalt for at være aktivt forvaltede, mens det kunne diskuteres, om nogle af fondene var det.

Men Anders Klinkby påpeger, at IFB arbejder for lige konkurrencevilkår både for aktivt og passivt forvaltede fonde (ETF’er) fra såvel Danmark som udlandet. Derfor er der ikke nødvendigvis en interessemodsætning.

Alligevel henviser han til, at undersøgelser viser, at der kan være mere afkast at hente blandt de aktivt forvaltede fonde end de passivt forvaltede, som Danske Banks June vil basere sin forretning på.

Anders Klinkby henviser blandt andet til en undersøgelse af Ken L. Bechmann og Mads Stenbo Nielsen, CBS, som viste, at aktivt forvaltede danske aktiefonde i gennemsnit har slået deres benchmark, når man måler før omkostninger.

Når man måler efter omkostninger til kapitalforvaltning, men før omkostninger til distribution og rådgivning viser undersøgelsen merperformance over tre, fem og syv år på henholdsvis 0,14 procent, 0,07 procent og 0,27 procent  Men det er dog stadig langtfra nok til at kompensere for de væsentlig højere gennemsnitlige omkostninger på 1,5-2 procent om året mod Junes 0,83 procent i ÅOP, selv om de bedste aktivt forvaltede fonde både outperformer markedet og indeholder betaling for distribution og rådgivning.

LÆS MERE

Derfor er June dødsensfarlig for investeringsområdet

Vi kulegraver Danske Banks store turnaround

Massiv disruption i bilejerskab. Banker taber slaget