Aftalen mellem Totalkredit og en række banker hæmmer konkurrencen på markedet for boliglån. Foto: Nykredit

Inside story

Hemmelig bankaftale bremser konkurrence på realkreditlån

InsideBusiness afslører indholdet af en fortrolig samarbejdsaftale mellem en lang række banker og Nykredit-koncernen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ikke tvivl: Totalkredit-aftalen hæmmer konkurrencen, men styrelsen vil ikke oplyse, hvorvidt aftalen undersøges med henblik på en konkurrencesag

Danske forbrugere har lån for hundredvis af milliarder kroner, der styres af en hidtil hemmeligholdt aftale mellem ca. 60 banker og realkreditgiganten Nykredit. Men den såkaldte Totalkredit-aftale begrænser konkurrencen på realkreditlån. Sådan lyder meldingen fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der har set på aftalen, som InsideBusiness er i besiddelse af, og som vi i dag lægger frem på www.ib.dk.

”Der er ingen tvivl om, at aftalen mellem Nykredit og bankerne er konkurrencebegrænsende, fordi man netop aftaler, hvordan det er os to, der samarbejder. Og så samarbejder du ikke med andre,” siger kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Martin Nyvang.

Bankaftalen udgør kernen i Nykredits distributionsnet og er en kæmpe succeshistorie for landets største realkreditkoncern. I perioden 2008-2013 steg Nykredits udlån med 179 milliarder kroner, mens den øvrige sektors lån bestående af banker og realkreditselskaber ifølge en præsentation fra Nykredit blev reduceret med 244 milliarder kroner. Det betyder, at Nykredit i den grad har ædt markedsandele i perioden. Også i forhold til andre realkreditselskaber.

Helt centralt i aftalen er, at bankerne tvinges til kun at sælge realkreditlån fra Nykredit. Til gengæld får de den anden vej et vederlag i form af en løbende provision, og her kan der være tale om hundredvis af millioner om året for en bank af en vis størrelse.

Det formuleres i aftalen således, at Totalkredit/Nykredit kan kræve, at et pengeinstitut udtræder af samarbejdet, hvis ”det indgår aftaler vedrørende formidling af realkreditlån mod vederlag på privatmarkedet i Danmark med andre.”

Ellers får det voldsomme konsekvenser for de pengeinstitutter, som forbryder sig mod eden til Nykredit. For bankerne får nemlig løbende del i de bidragssatser, som realkreditselskaberne kvartal for kvartal opkræver hos de kunder, der har fået et realkreditlån i banken. Og pengene kommer hvert år. I Nykredits seneste forøgelse af bidragssatserne tidligere i år gik omkring halvdelen da også til bankerne i Totalkredit-samarbejdet.

I bytte har banken stillet nogle garantier for eventuelle tab på kunderne. Men i de seneste mange år har disse tab ingenlunde stået mål med indtægterne. Derfor er der tale om en smart økonomisk gulerod, som holder bankerne i kort snor.

Banker kan miste en formue på at træde ud

Vælger en bank en anden leverandør, fritstilles banken for de tidligere garantier, men så ophører Totalkredit med at betale alle ”fremtidige provisionsbetalinger til det udtrædende pengeinstitut på de formidlede lån,” som det fremgår af aftalen. Og det er altså en dyr omgang.

”Det konkurrencebegrænsende består her i, at banken ikke kun mister provision for de lån, de sælger fremover, men også hele den løbende provision, der er opbygget over tid, og som tikker ind kvartal efter kvartal. Det gør det lidt sværere for det enkelte pengeinstitut at sige, at nu vil vi samarbejde med et andet institut fremover,” lyder det fra Martin Nyvang, efter at han har set på aftalen.

En oplagt mulighed for en ny samarbejdspartner for en mindre bank kunne være Jyske Bank, som har købt BRF Kredit. Herfra har meldingen flere gange lydt, at man gerne vil indgå et nyt samarbejde med en eller flere af de mindre banker, som er en del af Nykredits Totalkredit-samarbejde.

Jyske Bank blev selv offer for aftalen, da man købte realkreditselskabet BRF Kredit. Banken blev derefter smidt ud af Nykredit-samarbejdet. Jyske Bank mistede også adgang til de it-systemer og andet praktisk samarbejde, som også er en del af aftalen.

Aftalen holder skindet på næsen i banker

Siden forsøgte Jyske Bank at gøre krav på en del af provisionerne i aftalen, men sagen endte med et forlig, lige inden den skulle afgøres ved en voldgiftsret. Men det var en dyr omgang for Jyske Bank. Så dyr, at de andre banker som Sydbank, Spar Nord, Ringkjøbing Landbobank og talrige mindre banker næppe har råd til at forlade Totalkredit-samarbejdet for at vælge en eller flere andre leverandører af realkreditlån.

”Ingen banker har lyst til at gøre andet end at blive i Totalkredit-samarbejdet. Det koster for meget at træde ud og indgå i et samarbejde med en anden realkreditleverandør. For de indtægtsstrømme, der er nu, betyder at snuden bliver holdt oven vande på bankerne i en svær tid. Det er en konkurrencebegrænsning,” lyder det fra en kilde med nøje kendskab til forløbet.

Tidligere på ugen beskrev InsideBusiness, at tidligere direktør i Realkredit Danmark Sven Holm og flere af parterne i det regeringsnedsatte udvalg, som skal se på mobiliteten på realkreditmarkedet, peger på, at det vil være et væsentligt fremskridt for realkreditkunderne, hvis bankerne blev tvunget til at tilbyde lån fra flere forskellige realkreditselskaber. Det medgiver også Martin Nyvang fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:

”Det er en lidt ærgerlig bestemmelse for os. At man som rådgiver ikke må finde det produkt, der passer bedst til kunden, hos en anden realkreditleverandør. Det her viser, at bankens rådgiver er mere en sælger (end rådgiver, red.). Det er på en måde tydeligere, hvis man går ind i Nordea eller Danske Bank, der ejer realkreditselskaberne selv.”

Konkurrencestyrelsen vil ikke for nuværende be- eller afkræfte, om der er rejst en konkurrencesag som følge af den gældende Totalkredit-aftale. Eller om man overvejer at rejse sådan en sag. Tidligere har Nykredits aftaler været en del af et voldsomt juridisk opgør med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om muligheden for at hæve bidragssatserne. Hidtil er det endt med den noget pudsige situation, at Nykredit gerne må hæve priserne på Totalkredit-lån, men er underlagt skrappe begrænsninger for identiske lån udstedt af Nykredit.

”Det er rigtigt, at der ligger nogle elementer i den her aftale, som begrænser konkurrencen. Det gør ikke i sig selv, at aftalen er ulovlig. Det kommer an på, om der er et rimeligt forhold mellem de to ydelser, og hvordan det i øvrigt påvirker konkurrencen på markedet. Det kræver mere analyse end det, jeg kan give ved at kigge på en aftale,” forklarer Martin Nyvang.

Hvad skal der til, før I begynder at undersøge sagen?

”Vi skal altid prioritere sager, ud fra hvor stor sandsynligheden for, at vi kan løfte dem, er. Hvor stor effekt har de i markedet, og er det er noget, som kommer forbrugerne til gode. Men det er klart, at det her er noget, som vi ser på, og det her marked har vi rigtig meget fokus på. Men om det her er en sag, vi kigger på eller kører en sag på, det kan jeg hverken be- eller afkræfte,” siger Martin Nyvang.

En ændring af systemet kan opstå

Fra andre steder i sektoren er man meget interesseret i at bryde Nykredits aftale med de mindre banker, og det kan da også blive en konsekvens af det udvalgsarbejde om mobilitet på realkreditmarkedet, som for tiden kører i Erhvervs- og Vækstministeriet, hvis der kan findes opbakning til det. Det skrev InsideBusiness om tidligere på ugen i vores mindre analysenyhedsbrev.

Lars Krull fra Aalborg Universitet er en af de eksperter, som mener, at de enkelte banker fremover skal konkurrenceudsætte realkreditlån fra forskellige realkreditselskaber, hver gang de har en kunde, som har brug for et realkreditlån

”Det er ikke nok at ophæve Nykredit-aftalen. Vi skal ikke have, at provisionerne er bundet til eksklusivaftaler, som det er tilfældet med denne aftale. Det skal være sådan, at man kan sælge nogle andres realkreditlån og få provision for det. Danske Bank og Nordea skal også sælge andres realkreditlån. De kan godt finde ud af at sælge investeringsforeninger for andre. Det er en del af bankens legitimitet, at man også har andre produkter på hylderne.”

Men Lars Krull er dog skeptisk overfor, om det kan lade sig gøre at få en sådan ændret aftale igennem.

”Der er nogle misfostre rundtomkring i det finansielle system. Det er ikke det samme som at sige, at det er Konkurrencestyrelsens skyld. Det er snarere et udtryk for, at konkurrencepresset er placeret et forkert sted. Og så skal man heller ikke være blind for, at vi har et meget magtfuldt og indflydelsesrigt banksystem, som ikke er bange for at advare om, at nu blive ragnarok en realitet.”

Hos Arbejdernes Landsbank har man som en af få banker i Totalkredit-samarbejdet tidligere haft BRF Kredits boliglån på hylderne, men i dag har man kun Totalkredits og bankens egne prioritetslån til privatkunderne.

”Jeg prøver at få fat i de produkter, som er de bedste for vores kunder. Jeg bakker op om, at Totalkredit-lån er attraktive at levere til kunderne. Men da Nykredit hævede priserne, var vi nødt til at lave en prissætning med vores boligbonus, der gjorde, at vi igen kunne lave knivskarpe priser til kunderne,” siger direktør for Arbejdernes Landsbank, Gert Jonassen.

Han mener i modsætning til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke, at aftalen med Nykredit begrænser konkurrencen:

”Jeg synes ikke, at den aftale er konkurrencebegrænsende. Konkurrencen lever i bedste velgående. Det ville se mærkeligt ud, hvis jeg skulle levere lån fra f.eks. Danske Bank, og BRF Kredit, der er så tæt på Jyske Bank nu, at de ikke er attraktive for os at samarbejde med. Nykredit derimod har en lille bank og et stort realkreditinstitut. Derfor fungerer den kombination godt. Men den ville aldrig fungere, hvis ikke Nykredit leverede konkurrencedygtige produkter,” siger Gert Jonassen.

Hos Nykredit er man meget formel omkring samarbejdsaftalen, da den er fortrolig. Man vil for eksempel ikke kommentere, om den bremser konkurrencen på realkreditlån:

“Samarbejdsaftalen og de konkrete aftalebestemmeler, du nævner, er godkendt af konkurrencemyndighederne. Da aftalen er fortrolig mellem Totalkredit og pengeinstitutterne i Totalkredit-partnerskabet, kommenterer vi den naturligvis ikke,” skriver pressechef Jens Theil fra Nykredit i en mail.

Læs også analysen om  mulige konsekvenser for Nykredit