bog 32 web

Lifestyle

Den kritiske leder 

Der er behov for nye måder at tænke ledelse på. Top-down-metoder, målstyring, effektivitet og konsulenternes moderne ledelsesmodeller savner modstand. Ledelsesfeltet har vokset sig til et stort, uigennemskueligt og kommercialiseret område, der konstant oversvømmer lederne med nye ideer og konsulentrapporter. Derfor skal vi tænke anderledes, er konklusionen i ny bog. 

At tænke og forholde sig kritisk. Nogenlunde sådan lyder indledningen til bogen ’Den kritiske leder’ og konstaterer, at enhver leder og medarbejder har behov for at forholde sig kritisk til disse strømninger, sin omverden og sin egen ageren. 

At være kritisk indebærer at kunne skelne, udvælge, bedømme og afgøre. Altså er evnen til at forholde sig refleksivt essensen af kritisk ledelse. 

Handler det så bare om at være sur på alle ’moderne’ ledelsesformer og organisatoriske systemer?  

Det kunne det nemt være blevet. Men heldigvis understreger en af bogens bidragydere, at ”den kritisk reflekterende tilgang må ikke forveksles med en forudindtaget negativ eller positiv holdning til styringsmodellernes brugbarhed.”  

Og bogen formår faktisk at balancere de to elementer, nemlig på den ene side at påpege uhensigtsmæssighederne ved nogle tilgange og på den anden side at foreslå alternative måder at anskue ledelse. 

Boganmeldelse

Den kritiske leder

Forfatter: Karsen Mellon (redaktør)

Forlag: Dafolo

Sprog: Dansk

Sideantal: 184

Pris: 400 kroner

3 af 6 stjerner

En buket af indspark 

Bogen har form som en antologi, altså en samling af 11 individuelle tekster, der er forfattet af professorer og lektorer, der hver tager en særskilt vinkel på kritisk ledelse. Alle bogens artikler har til formål at gøre op med traditionel ledelsesforståelse, hvor organisationer opfattes som mekaniske enheder, der kan styres som en maskine. 

I bogens dna ligger der ikke en hensigt om at stille en særlig opskrift eller løsning til rådighed, men nærmere afføde refleksion om, hvad ledelse egentlig er. Derfor kan bogens artikler serveres, som de gør, uden en sammenhæng i øvrigt. Den metode fungerer godt til at skabe forskelligartede vinkler.  

Ulempen er, at indholdet for redaktøren er meget svært at retningsstyre. Det udfolder sig på positiv vis, for eksempel gennem diskussionerne om relationel ledelse, ledelsesrummets grænser og komplekse problemstillinger. 

Andre steder udvikler artiklerne sig dog ud over, hvad læseren forventer af en ledelsesbog. I et tilfælde som en slags udvidet læserbrevsprotest med skolereformen. I et andet nærmest som en konkurrence i selvopfundne fremmedord og filosofhenvisninger. 

Sidstnævnte er måske ikke så overraskende, når bogens indledning lægger tonen an ved at fortælle, at bogen henter sin inspiration fra blandt andet ”positiv psykologi, socialkonstruktionistisk relationel ledelse og kontinentalfilosofisk og psykologisk inspirerede modeller.” 

Kritisk kritik 

Hvor konsulenterne, som bogens forfattere flere steder påpeger, så afgjort har overkommercialiseret og forenklet ledelsesmodellerne, så rammer ’Den kritiske leder’ den helt anden ende af skalaen. Man skal derfor være mere end almindelig ledelsesnørdet for at holde gejsten oppe hele vejen gennem alle bogens tætskrevne sider. Bogen passer af den grund mere til den seriøse studerende end til den gennemsnitlige leder. 

Men hvem der egentlig rammer rigtigt eller forkert, er måske ikke så interessant i den store sammenhæng. Vigtigere er nok opretholdelsen af den konstante undersøgelse af ledelsesfeltets univers. Og den rolle udfylder ’Den kritiske leder’ glimrende.

 

Af Jesper Poulsen, Business Development Manager, Jesper@Jesper-Poulsen.dk 

 

LÆS MERE

Bliv en succes med forståelse af netværk

Sådan skabes tillid i organisationen

Vi anmelder Lars Tvedes bog om iværksætteri 

Boganmeldelse: Brug helt ny rekrutteringsform

Det gode match – der skal mere til end talent og intelligens