lederskabet

Kultur

Hvordan er hverdagssadisten eller den machiavellistiske leder på jobbet?

I så forskellige genre som den katolske dødsmesse og Star Wars fremstår mørket og dets kræfter som ultimativt angstprovokerende. Når Morten Svennson nu fremdrager ”Lederskabets Mørke Sider” er der altså både kraftfulde og ubehagelige medbetydninger af titlen.

Svennsons analyse befinder sig dog hverken i dødsriget eller i en galakse nær os. Derimod er vi i et langt mere konventionelt rum for de fleste, nemlig arbejdspladsen. Arbejdspladsens mange relationer er selvfølgelig stærkt præget af lederens personlighed.

Dette indbefatter lederens psykiske mangler og måske ligefrem uopdagede psykiatriske sygdom. Omfanget kan være svært at fastlægge, men Svennson støtter sig til en videnskabelig litteratur, der finder, at 2-4 pct. af befolkningen har karaktertræk i nærheden af psykopati eller i hvert fald unormal mangel på empati.

Boganmeldelse

Forfatter: Morten Svennson

Lederskabets Mørke Sider – Et opgør med dårlig ledelse

udgave, 316 s.

Tryværket; ISBN: 978-87-94058-46-9

Udkom 22.11.2021

Score: 5 ud af 6 stjerner.

Det giver et ”rekrutteringsgrundlag” svarende til en større provinsby af personer, der i et eller andet omfang ikke reagere på eller forstår andres følelser. Selv moderne organisationer har åbenbart en tilbøjelighed til at vælge ledere, som befinder sig i en gråzone til kliniske personlighedsforstyrrelser. Svennson peger som årsag på den menneskelige evolution.

I tidligere tider var nødvendige virkemidler for overlevelse sandsynligvis ledere med ekstroverte personligheder, der kunne samle stammen uden smålig skelen til sandt og falskt. Derfor bliver både bestyrelser og medarbejdere stadig i første omgang grebet af karismaen, der udgår fra psykopaten. Senere kommer så spørgsmålene om lederens reelle kompetence og mistanken om, at prioriteringerne kun gælder en persons bedste, nemlig lederen selv.

Hvordan er hverdagssadisten?

Svennson leverer en detaljeret beskrivelse af, hvorledes forskellige psykiske abnormiteter udspiller sig i arbejdsmiljøet. Vi møder f.eks. ”hverdagssadisten”, der finder tilfredsstillelse ved andres lidelse. Tilfredsstillelsen behøver ikke markante opsætninger med f.eks. seksuel vold, men kan sagtens trives med små daglige ydmygelser. Vi finder også den machiavellistiske leder, der fungere efter princippet, at målet helliger midlet – igen uden et almindeligt moralkodeks til at sætte grænser.

Ledertyperne er fint eksemplificeret med nogle virkelighedstro cases. Faktisk er disse cases ved første gennemgang en anelse kedelige, især hvis forventningen er en beskrivelser af Darth Vader-lignende chefer. Men det er måske en af Svennsons mest alarmerende pointer, at dårlig ledelse på baggrund personlighedsforstyrrelser er rystende normalt og så hverdagsagtigt, at det ikke ville gøre sig på film.

Mod slutningen af bogen kommer Svennson med råd omkring, hvorledes ansættelse undgås af ledere med mørke sider. Han fremhæver, at ord som ”agil”, beslutsom”, ”dynamisk” og ”ambitiøs” skal undgås i stillingsopslaget, da det tiltrækker personer med uheldige egenskaber. Men her er et dilemma, som Svennson ikke helt får løst.

Ganske vist nævnes, at ledere, der i ét perspektiv afdækkes som uempatiske og tonedøve over for opfordringer til almindelig god opførsel, til andre tider netop er godt valg til at drive en virksomhed – eller et helt land – ud af nød og elendighed. Om end det kun er for et kort, men kritisk, tidsvindue. Den amerikanske energivirksomhed Enzons storhed og fald bliver inddraget som eksempel på en virksomhed, der forsvandt i dødsriget pga. lederens mørke sider.

Ambition må ikke blive til umenneskelighed

Men uanset denne erfaring genfindes jævnligt i amerikansk erhvervsliv andre eksempler på voldsomt karismatiske ledere (ingen nævnt, ingen glemt), som om ingen lære af de dårlige erfaringer. Lederne synes næsten at få strøm på motoren fra en omgang med medarbejdere og samfund langt fra det empatiske eller normale. Men er der alligevel en fristelse til at sætte dem i spidsen? Er vi vidne til genialt entrepreneurship eller ”a catastrophe unfolding”?

Selvom vores moral –heldigvis – tilsiger os, at ambition ikke må blive til umenneskelighed, kan organisations overlevelse ind i mellem kræve en næste umenneskelig beslutsomhed, her såvel som på savannen i Afrika. Det ville være rart at vide fra Svennson, hvem der dømmer om ret og vrang. Er det et guddommeligt kodeks, galaksens frihedskæmpere eller bestyrelsen?

Under alle omstændigheder er Svennsons bog et vedkommende indlæg. I stedet for at forfladige diskussionen til udelukkende emotionelle betragtninger, er der både systematik og eksemplificeringer. Dermed kan bogen bruges som et godt diskussionsoplæg i ledelsesfora om valg ledere og ledelsesstil. Jeg anbefaler med fem (døds)stjerner.  Anmeldt af  T. Vorup-Jensen

æs mere

Henry Mintzbergs løsning på et verdenssamfund i ubalance

Få styr på arbejdsmiljøet med udadvendt ledelse

Sådan skal fremtidens arbejdsplads være

Solid bog om EU og klimaet fra Morten Helveg

Lær at håndtere de ni svære arketyper på jobbet

Sådan samler du din ledelse og får dem til at spille sammen som et orkester

It-sikkerhed for en bred kreds af erhvervsfolk

Sådan sælger du til det grå guld

Bogen om Britta

En mustread ledelsesbog

Topkarakter til vigtig bog om rigtig værdiskabelse for samfundet

Kom tæt på historiens største hedgefondspekulant i ny bog

Lærerig og udfordrende bog om menneske og teknologi

Skærmtække for journalister imponerer ikke

Bogen om, hvordan verdens rigdom blev fordelt

Sådan skaber du smart vækst

Stærk bog om at tænke på nye måder

Genudgivet ledelsesbog fortjener en genlæsning