torben-moger-pedersen-2net

Pension

Torben Möger forlader PensionDanmark med en helt ekstraordinær gylden faldskærm

InsideBusiness kan nu løfte sløret for PensionDanmark-direktør Torben Möger Pedersens lukrative fratrædelsesordning, som vedrører et pænt tocifret millionbeløb, som ifølge ekspert er helt ekstraordinært for en pensionskasse. Ikke mindst i lyset af at det tilsyneladende var ham selv, der ønskede at stoppe.

Det er en sag, der har rumlet i kulissen i pensionsbranchen i måneder, at PensionDanmark med 3F-forbundsformand Henning Overgaard for enden af bestyrelsesbordet, sender den mangeårige administrerende direktør Torben Möger Pedersen ud ad døren med en eksorbitant lukrativ aftrædelsesordning. Han går på pension for at blive afløst af tidligere departementschef Peter Steensgaard Mørch per 1. oktober i år. Dog ventes Peter Steensgaard Mørch først at tiltræde næste år, mens investeringsdirektør Claus Stampe er en overgangsfigur på topposten.

InsideBusiness har jagtet historien i nogen tid, men nu har PensionDanmark selv indvilget i at løfte sløret, så offentligheden kan få indsigt i den lukrative aftrædelsespakke som samlet set omfatter 29 millioner kroner.

”Jeg kan bekræfte, at der er indgået en fratrædelsesaftale med den afgående direktør, som indeholder en fratrædelsesgodtgørelse svarende til to års løn og løn i direktørens opsigelsesperiode, og der er afsat 29 millioner kroner,” oplyser PensionDanmarks bestyrelsesformand, Henning Overgaard, til InsideBusiness.

Det er en ganske ekstraordinær fratrædelse, konstaterer Jørgen Svendsen, pensionsekspert og aktuar, som fra sit selskab AFPR har fulgt pensionsbranchen i mere end 10 år.

”Jeg vil sige, at det er en særdeles lukrativ aftale, som er blevet indgået, og man skal ikke glemme, at den kommer oven i direktørens formentlig særdeles gode pensionsordning. Det er det, jeg vil kalde for en gylden faldskærm,” siger Jørgen Svendsen.

Jørgen Svendsen bider mærke i, at PensionDanmark jo altså har til opgave at forvalte lavtlønnede lønmodtageres pensionsopsparinger for 815.000 medlemmer beskæftiget på 22.500 private og offentlige virksomheder. De er omfattet af overenskomster mellem 11 fagforbund og 28 arbejdsgiverforeninger. Og PensionDanmark bryster sig af at være medlemsejet.

Henning Overgaard kan godt forstå, hvis beløbets størrelse falder nogen for brystet:

Erkender gammeldags ordning

”Nogle vil finde beløbet kritisabelt, og det kan jeg godt forstå. Aftalen afspejler de vilkår, der blev aftalt i direktørens kontrakt for 20 år siden,” siger han.

InsideBusiness har i forbindelse med vores research spurgt flere headhuntere om deres holdning til fratrædelsens størrelse. Herfra undrer man sig over størrelsen i forhold til f.eks. fratrædelsen hos den kommercielle pensionsgigant PFA, hvor Allan Polack efter at være endeligt fratrådt den 30. juni 2022 for hele 2022 modtog ca. 10 millioner kroner, foranlediget af at koncerndirektører i PFA har en aftale om, at de kan opsiges med mellem 6 og 12 måneders varsel og modtage mellem 0 og 12 måneders fratrædelsesgodtgørelse. Siger de selv op, kan det ske med mellem 5 og 6 måneders varsel.

Blandt headhuntere vækker det også undren, at det eksternt er fremstået, som om Torben Möger Pedersen selv har ønsket at stoppe over for eksempelvis dagbladet Børsen, hvor han udtalte følgende:

”Jeg har ønsket at stoppe på toppen, mens jeg stadig er frisk og har en del år tilbage i benene. Så jeg stopper i mit dayjob i PensionDanmark, men jeg har opbygget en ganske krævende bestyrelsesportefølje, så jeg fortsætter min erhvervskarriere,” lød det fra den 68-årige topchef.

I den oprindelige pressemeddelelse var det da heller ikke helt meldingen fra daværende bestyrelsesformand og administrerende direktør i DI, Lars Sandahl Sørensen, der brugte ordene:

”Vi har regelmæssigt drøftet den langsigtede strategi for selskabet, og henset til Torbens ønske om en bestyrelseskarriere er vi enige om, at timingen nu er den rette til, at en ny direktør tager over,” lød det dengang.

PensionDanmarks bestyrelsesformand, Henning Overgaard, bekræfter, at Torben Möger Pedersens fratrædelse altså ikke entydigt er et ønske om at gå på pension og varetage bestyrelsesposter.

”Aftalen skal ses i lyset af, at der har været et ønske om at indgå en gensidig aftale mellem direktion og bestyrelse om at tilrettelægge et planlagt og styret succesionsforløb. Detaljerne om fratrædelsesaftalen vil på sædvanlig vis fremgå af årsrapporten og selskabets vederlagsrapport for 2023.”

Dansk Erhverv, som har direktør Brian Mikkelsen i PensionDanmarks bestyrelse, har ikke ønsket at kommentere sagen. Det samme gælder Dansk Industri, hvis direktør, Lars Sandahl Sørensen, er næstformand i PensionDanmarks bestyrelse. Ej heller HK er vendt tilbage med en kommentar.

Læs mere

Storinvestor i brandudsalg af Alm. Brand

Omstridt fond skifter spor i jagten på jackpot

Nedturen fortsætter for milliardforvaltere

Kapitalfond lurer på frasalg af dansk it-komet

ATP og Mærsk-ejer bag kontroversiel redningsmanøvre

ådan klarer de uafhængige rådgivere sig i svært M&A-marked

Sky kapitalfond jagter nyt milliardsalg

Kapitalfond genopliver salgsplaner med it-gigant

Store investorers børsnoterede brintselskab på pengejagt