anmels

Kultur

Hvad kan vi lære af Europas bedste offentlige arbejdsplads?

’Hvad laver ledelsen, når medarbejderne bestemmer?’ er en letlæst og velskrevet bog om en af de mest succesfulde offentlige ledelseshistorier i nyere tid om Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC).

Passer god praksis til min teori om god ledelse? Det er – sat meget på spidsen – spørgsmålet i Bo Vestergaards lille bog, ’Hvad laver ledelsen, når medarbejderne bestemmer?’. I bogen sammenstiller han nemlig sin egen teori om fair processer med en af tidens succesfulde offentlige virksomheder, Job-, Aktivitets- og Kompetencecentret (JAC), som igen i 2020 blev kåret til Europas bedste offentlige arbejdsplads.

Konklusionen er, måske ikke helt overraskende, at JAC gør det, som forfatteren også anbefaler, når han taler om god ledelse. JAC udøver det, som Bo Vestergaard har kaldt for 3b-involvering: Lader medarbejderne have en afgørende indflydelse på, hvordan virksomheden løser sine daglige og strategiske opgaver.

Boganmeldelse

Titel: Hvad laver ledelsen, når medarbejderne bestemmer? Cases fra Europas bedste offentlige arbejdsplads

Af: Bo Vestergaard

Forlag: Lead Read

Sprog: Dansk

Sideantal: 72

Pris: 270 kroner

ISBN: 9788797234600

Fire stjerner

Anmeldt af James Høpner, efteruddannelseschef, PLO

Der er de seneste år skrevet en del om JAC. Særlig interessant er bogen ’Ledelse i virkeligheden’, som Ann-Christina Matzen Andreasen, daglig leder af JAC, har skrevet sammen med Alfred Josefsen.

Men det er langtfra det eneste sted, man kan finde fortællinger om JAC. Det er således en velkendt case, som Bo Vestergaard har kastet sig over, og som bygger på interview med en række ledere og mellemledere hos JAC.

Imellem bogens indledende prolog og afsluttende epilog, er der seks kapitler, der hver især kommer rundt om forskellige eksempler på, hvordan det er lykkedes JAC’s ledelse at skabe en ekstremt høj grad af medarbejderinvolvering. Kapitlerne handler om strategiformulering og -implementering, lønforhandling, rekruttering, personalesager og brug af ledelsesretten.

Med afsæt i forfatterens eget modelapparat – fair proces – gennemgår bogen, hvad der sker, når man eksempelvis lader medarbejderne forhandle egen og kollegaers løn. Helt konkret og med de JAC-ansattes egne historier om, hvad de gjorde og gør.

På den måde holder Bo Vestergaard sig lidt diskret i baggrunden, men man fornemmer klart, at det er ham, der sætter rammerne for, hvordan historien fortælles, så bogen bliver rimelig stringent hele vejen igennem. Ikke så overraskende er det succeshistorier, der fortælles. Kun få steder hører man om der, hvor den gode teori og praksis ikke virker helt, som den plejer.

I epilogen, der handler om kriser og ledelsesstile, fornemmer man, at principperne brydes. I praksis som i teori. For hvordan får man involveret medarbejderne, når man rammes af covid-19-nedlukning. Svaret er: Det gør man ikke! Her træder lederne til og spørger efterfølgende høfligt, om der er bemærkninger til beslutningerne. Helt forståeligt, men det kunne virkelig have været interessant, hvis det også her var lykkedes at bryde med konventionel ledelsestænkning og -praksis.

Det er en letlæst og velskrevet bog, som Bo Vestergaard her har forfattet. Det er nok også mest en bog for dem, der i forvejen kender til forfatterens arbejde. Alligevel kan bogen dog nemt læses uden forhåndskendskab til forfatterens modelapparat. Så kompliceret stof er det heller ikke, og det skygger ikke over den gode historie om JAC. Så ros for det.

Den lidt mere kritiske læser vil dog nok indvende, at forfatteren pynter på sine egne tanker om ledelse med fjer fra JAC. Forklaringen på JAC’s succes er ikke, at man brugte en fair proces. Succesen skyldtes rigtig god ledelse hos JAC.

’Hvad laver ledelsen, når medarbejderne bestemmer?’ er dog en god lille bog, hvis man vil have en kort taktfast udlægning af, hvordan man skaber høj medarbejderinvolvering i sin ledelse.

Anmeldt af James Høpner, efteruddannelseschef, PLO

Læs mere

Sæt den rigtige pris og bliv konkurrencedygtig

En mesterlig guide til Porters bedste modeller

Knivskarp bog om ledelse skrevet af selfmade milliardær

Ny bog om Amazon rydder bordet. Bedste læseoplevelse i 2021

Sådan forstår du de økonomiske sammenhænge

Mellemledernes Jytte er tilbage

Ny bog guider til at styrke innovationen i din virksomhed