Kim Gulstad web

M&A

Solide investeringer sikrer pengetank rekordafkast

En målrettet strategi med opkøb af minoritetsposter i unoterede danske virksomheder har vist sig som lidt af en guldgrube for Kirk Kapital, der under ledelse af tidligere partner i Nordic Capital Kim Gulstad har formået at levere afkast, som mange klassiske kapitalfonde ville sukke efter.

Historisk er de store private pengetankes jagt på alternative investeringer ofte blevet betragtet med en vis skepsis.

Trods store midler har mange af de private investorer ofte været plaget af en organisation, der slet ikke var gearet til at købe virksomheder op i kapløb med kapitalfonde og strategiske bydere. Beslutningsgangene var for langsommelige, der manglede fokus og i høj grad også de rette kompetencer til for alvor at kunne blande sig, når et attraktivt selskab blev sat til salg.

Især de senere år har det dog ændret sig ganske markant, for mange af de store hjemlige pengetanke har simpelthen været tvunget til at se sig selv i spejlet og erkende, at hvis man for alvor ville have placeret sine midler i andet end obligationer i et lavrentemiljø, så var man pisket til at få professionaliseret organisationen og ikke blot lade en pensioneret finansdirektør håndtere den voksende aktivklasse.

En række tunge investorer, herunder Novo Holdings og flere andre, har især de senere år arbejdet målrettet på at få skabt en langt mere kompetent organisation og dermed også få fastlagt en mere fokuseret investeringsstrategi. Det er blandt andet sket i erkendelse af, at det har været strengt nødvendigt, hvis man ville gebærde sig på markedet for alternative investeringer uden alt for mange svipsere på cv’et.

En af de første private pengetanke herhjemme, der netop fik både skabt en målrettet strategi samt en professionel organisation til at eksekvere den, er Kirk Kapital.

Fondens midler stammer fra familien Kirk Johansen, der i 2007 blev købt ud af Lego-koncernen og dermed fik sin egen formue, der nu skulle forvaltes.

Som mange andre pengestærke private investorer var der indledningsvis tale om en noget rodet strategi, hvor fondens ejere udefra set havde svært ved at finde den rette vej.

Fakta

Kirk Kapital er en dansk pengetank, der blev skabt efter en spaltning af Lego-familien i 2007.

Selskabet ejes i dag af familien Kirk Johansen og havde ved udgangen af 2021 værdier for over 7 milliarder kroner.

Især direkte investeringer i unoterede minoriteter har været med til at sikre Kirk Kapital solide afkast de senere år, hvor man blandt andet har været medinvestor i selskaber som Globeteam, Scanmetal og Ferrosan Medical Devices.

Kirk Kapital ledes i dag af Kim Gulstad, der har en fortid som partner i Nordic Capital.

Ville investere direkte

Det ændrede sig markant i 2017, hvor det lykkedes Kirk Kapital at hente den mangeårige Nordic Capital-mand Kim Gulstad, der fik til opgave at forløse familiens store ambition om en langt mere fokuseret investeringsstrategi.

”Fra ejernes side var der et klart ønske om at øge aktiviteterne inden for direkte virksomhedsinvesteringer. Det ledte til min ansættelse i 2017, og derefter gennemførte jeg en strategiproces og fik tegnet elementerne til, hvordan vi i Kirk Kapital fremover skulle investere. Det indebar blandt andet, at vi oprettede et separat team inden for strategiske investeringer, der fik ansvaret for at foretage større minoritetsinvesteringer i solide danske virksomheder,” siger Kim Gulstad.

Kim Gulstad peger på, at man hos Kirk Kapital samtidig besluttede, at man havde en fleksibel struktur, der betyder, at man modsat klassiske kapitalfonde ikke nødvendigvis har en exit i sigte inden for en given årrække.

Det målrettede fokus kan tydeligt afløses i regnskaberne for Kirk Kapital, der takket være de mange investeringer ifølge Kim Gulstad havde unoterede minoritetsinvesteringer for over 6 milliarder kroner ved udgangen af 2022. Dermed er pengetankens formue inden for netop den aktivklasse tredoblet siden 2018, og et overskud på halvanden milliard kroner alene i 2021 vidner om et afkast, der indtil videre har været bedre end forventet.

”Siden 2018 har vi i snit leveret et afkast på 25 procent årligt, og de sidste to år har det faktisk været højere, plus 30 procent. Det er vi naturligvis meget tilfredse med, for det er bedre, end vi kunne have håbet på til at starte med. Afkastet skal samtidig ses i lyset af, at vi som udgangspunkt tager mindre risiko end klassiske kapitalfonde, da vi ikke investerer i virksomheder for at lave store forandringer eller restruktureringer,” siger Kim Gulstad.

Kim Gulstad kan se tilbage på et 2022, hvor man blandt andet indgik et samarbejde med ATP og Lundbeckfonden, i forbindelse med at kapitalfonden Impilo solgte sine aktier i Ferrosan Medical Devices. Et selskab, som Kirk Kapital købte knap en tredjedel af i 2016, og hvor man i forbindelse med sidste års milliardsalg købte yderligere op.

Ikke parløb med fonde

Kirk Kapitals opkøbsstrategi adskiller sig fra de fleste andre større pengetankes, hvor man primært foretrækker at investere via såkaldte co-investeringer, altså side om side med en kapital, man typisk allerede er investor i.

”Vi tror på, at det for mange ejerledere er attraktivt, at de kan få lov til fortsat at sidde med majoriteten og drive virksomheden med os som en aktiv medspiller. Hertil kommer, at det for mange er attraktivt, at vi ikke behøver at sælge vores aktier inden for en vis tidsramme, ligesom de ikke nødvendigvis bliver tvunget til at sælge, fordi vi ønsker at afhænde vores aktiepost,” siger Kim Gulstad.

Det tætte partnerskab med en eller flere ejerledere rummer dog også en vis risiko, og historisk set har der været flere eksempler på, at det kan slå gnister mellem en mangeårig hovedaktionær med stærke følelser og holdninger til strategien i livsværket.

Samtidig har både kapitalfonde og pengetanke indimellem brændt fingrene på at overlade majoriteten til en magtfuld ejer, der i enkelte tilfælde har truffet beslutninger, som de øvrige ejere ikke har været enige i.

”Når vi kommer ind som mindretalsaktionær, er en af de væsentlige risici, at der kan opstå uenighed med ejeren. Derfor sørger vi naturligvis for at have de formelle ting på plads i form af en aktionæroverenskomst, men vi bruger også lang tid i processen inden investeringen på at diskutere den fremtidige strategi og retning med ejerne for at sikre, vi ser tingene på samme måde,” siger Kim Gulstad.

Afkast kan komme under pres

Ud over Ferrosan er det blandt andet investeringer i selskaber som Globeteam, PNO og Scanmetals, der har været stærkt medvirkende til at sikre de solide afkast i Kirk Kapital, og ambitionen er fortsat er foretage 2-3 investeringer årligt.

Samtidig peger flere rådgivere på, at et selskab som Titan Containers har potentiale til at blive en yderst interessant investering for pengetanken, såfremt selskaber formår at fastholde en pæn vækst trods et knap så overophedet logistikmarked.

Exitmarkedet har dog de seneste 12 måneder skiftet markant karakter, og især nogle sektorer er havnet på investorernes sorte liste. Det gælder især forbrugerrettede aktiver samt selskaber inden for byggeri og anlæg, da markedet frygter, hvordan en større økonomisk opbremsning vil ramme de tidligere så ophedede industrier.

Hos Kirk Kapital erkender Kim Gulstad da også, at afkastet de kommende år kan risikere at blive påvirket, men for ham ændrer det ikke ved, at man fundamentalt har en stor tro på, at de rette investeringer også vil være de rigtige trods et fald i markedet.

”Der er ingen tvivl om, at M&A-markedet er kølet en smule af, men der er fortsat god efterspørgsel efter solide selskaber inden for de ’rigtige’ industrier. Vores ambition er også at investere i selskaber, der kan vise deres værd på tværs af de økonomiske cykler, hvorfor vi udelukkende investerer i BtB-virksomheder inden for service og let produktion,” siger han.

 

Læs mere

EQT arbejder på største danske frasalg siden Færch

Bejlere retter igen sigtekortet mod GN. Her de sandsynlige scenarier

Her er de mest succesfulde M&A-rådgivere i svært marked

Chef i advokathus færdig efter magtkamp

Tunge investorer lurer på at blokere milliardhandel

Storinvestorer dumper historisk milliardhandel

Garvet erhvervsmand sætter sig tungt på kriseramt rival