jyske bank

Kan Anders Dam overtage Nordjyske Bank?

Kontrollen over Nordjyske Bank er indsatsen i et meget udfordrende kortspil, som Jyske Bank-topchef Anders Dam lige nu sidder midt i. Officielt har han sat sin aktiepost på 38,5 procent i banken til salg, men hidtil har investeringsbanken Carnegie ikke haft held til at finde en køber til aktierne. Og ingen forventer, at det kommer...

Kontrollen over Nordjyske Bank er indsatsen i et meget udfordrende kortspil, som Jyske Bank-topchef Anders Dam lige nu sidder midt i. Officielt har han sat sin aktiepost på 38,5 procent i banken til salg, men hidtil har investeringsbanken Carnegie ikke haft held til at finde en køber til aktierne. Og ingen forventer, at det kommer til at lykkes inden for en overskuelig fremtid.

Dette efterlader Jyske Bank som en rigtig stor aktionær i landets tolvtestørste bank. Men det store spørgsmål, er, hvad Anders Dam kan bruge aktieposten til. Det helt oplagte ville for Jyske Bank være at overtage resten af aktierne. På den måde kan Jyske Bank også få held til at erstatte realkreditlånene i Nordjyske Bank med Jyske Banks boliglån. Og det kan derfor delvis løse den udfordrende distributionssituation, som Jyske Banks BRFKredit befinder sig i.

P.t. har realkreditselskabet kun mulighed for at sælge lån til Jyske Banks kunder og via et par rimelig ubetydelige øvrige kanaler. BRF-direktør Carsten Tirsbæk forsøger at lokke EDC-ejendomsmæglerkæden til at sælge Jyske Banks lån. Men konstellationen kræver, at nogle anbefalinger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport går igennem, og det har lange udsigter – og det vil næppe være nok til for alvor at adressere Jyske Banks muligheder for at sælge realkreditlån.

Ægteskabet Jyske Bank-Nordjyske Bank

Jyske Bank kom ind i ejerkredsen i Nordjyske Bank, da Nordjyske i 2015 overtog Nørresundby Bank for 2,1 milliarder kroner for næsen af Spar Nord.

På det tidspunkt gav Jyske Bank et ansvarligt lån til nordjyderne på 275 millioner kroner. Jyske Bank garanterede samtidig et aktiesalg, der endte med, at Jyske Bank måtte købe 90 procent af aktierne, da køberinteressen i øvrigt var behersket.

Senere har Anders Dam i Jyske Bank købt yderligere aktier op, ifølge en artikel i Nordjyske blandt andet for at holde kursen oppe. Så i dag sidder Jyske Bank på knap 40 procent af aktierne.
Men Anders Dam har ikke meget gavn af den store aktiepost p.t., fordi der er et stemmeloft i Nordjyske Bank.

Her har konkurrenten Nykredit via Totalkredit-samarbejdet fortsat dominans, og selv om Jyske Bank i den grad er i offensiven, hvad angår markedsføring, så bliver det ikke let at fravriste kunder fra Nykredit. Især ikke når Nykredit begynder at tilbagebetale penge til Totalkredit-kunderne via den bagvedliggende fond, der har taget navnet Forenet Kredit for at distancere sig fra moderselskabet. De første udbetalinger begynder, når “KundeKroner” for første gang bliver fratrukket Totalkredit-kundernes bidrag ved kommende termin 30/9. For privatkunder i Totalkredit er det 1.000 kr. pr. million kr. i restgæld fordelt over et år – altså 250 kr. pr. termin pr. million i restgæld. Det er 150 mio. kr. pr. termin, altså 600 mio. kr. om året, og det er garanteret i mindst to år, oplyser Forenet Kredit til InsideBusiness.

 

Skjulte overvejelser om nye alliancer

Der har heller ikke været nogen bankdirektører, der har valgt at droppe salget af Nykredit-lån til fordel for Jyske Bank, for selv om mange bankfolk i det skjulte har tænkt tanken, er det p.t. alt for dyrt at forlade Totalkredit-samarbejdet, fordi bankerne i medlemsskaren risikerer at miste deres andel af bidragsbetalinger på kundens realkreditlån i mange år fremover.

Tilbage står, at det derfor kunne være tæt på genialt for Jyske Bank, hvis Nordjyske Bank efter en overtagelse kunne sælge BRF/Jyske Bank-lån i stedet. For så vil Nykredit miste knap 4 procent af sin distributionskraft, og Jyske Bank kunne øge sin markedsandel på det lukrative realkreditlånområde betydeligt. Samtidig ville der naturligvis være synergier. En af fordelene har Jyske Bank allerede høstet, fordi det lykkedes at fastholde Nordjyske Bank på datacentralen Bankdata. Derved er der flere til at finansiere den central, som Jyske Bank også bruger.

Men operationen med at overtage Nordjyske Bank er meget vanskelig, hvis Anders Dam vælger at gøre forsøget. I den danske finanssektor har man slet ikke tradition for fjendtlige overtagelser. Det tætteste vi kommer på en sådan, er If Forsikrings overtagelse af Topdanmark. Og selv her kan man diskutere, om overtagelsen var fjendtlig.

Strengt stemmeloft

I modsætning til Topdanmark har Nordjyske Bank imidlertid overordentlig strenge beskyttelsesregler med stemmeloft, der er sat i verden for at undgå en sådan overtagelse. Det betyder, at Jyske Bank kun har magt til at blokere eksempelvis kapitaltilførsler. Ellers har Jyske Bank ingen indflydelsesmæssig fordel af at eje knap 40 procent af aktierne. For Jyske Bank stemmer ikke med større vægt end en meget lille aktionær.

For Jyske Bank betyder det, at en eventuel overtagelse af Nordjyske Bank skal ske i konstruktiv dialog med bankens ledelse og bestyrelse, som i givet fald skal anbefale aktionærerne at sige ja tak til et bud på de resterende aktier fra Jyske Banks side.

Det kan for eksempel være en direktionspost i Jyske Bank til Nordjyske Banks direktør, Claus Andersen, eller en plads i Jyske Banks bestyrelse til den nordjyske banks formand, Mads Hvolby, der får handlen til at glide ned. Men heller ikke hvis et sådant tilbud måtte have interesse for hovedpersonerne, er det en garanti. For det kan sagtens være, at den øvrige bestyrelse vil modsætte sig en overtagelse.

Det er derfor en ret svær, for ikke at sige en umulig opgave at løse, hvis Anders Dam skal sikre sig kontrollen over den nordjyske lækkerbisken her og nu. Især fordi det netop var for at bevare Nørresundby Banks lokale islæt, at Nordjyske Bank i sin tid reddede banken fra at blive opslugt af Spar Nord. Så der er helt klart kræfter i Nordjyske Banks bagland, der vil modsætte sig en overdragelse til en landsdækkende spiller.

Nordjyskes formand om situationen

Nordjyske Banks bestyrelsesformand Mads Hvolby henviser til Jyske Bank for et svar på, hvad der skal ske med den store aktiepost i den Nordjyske Bank:
“Det skal du snakke med Jyske Bank om. De ejer aktierne, men jeg ved, at de i første kvartals regnskab har skrevet, at de agter at sælge den aktiepost, og det er ikke så overraskende. Det vil de bruge indeværende år til.”
Hvad vil jeres holdning være til et bud på hele Nordjyske Bank?
“Det kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.”
Er det vigtigt for jer at bevare et lokalt islæt i Nordjyske Bank?
“Det har jeg ingen kommentater til.”
Mads Hvolby oplyser, at Jyske Bank ifølge aftalen ikke må købe sig til en ejerandel på over 40 pct. Der kan altså ikke laves et snigende ejerskifte, som vi så det med If Forsikrings overtagelse af Topdanmark uden bestyrelsens accept.
Jyske Banks Anders Dam har ingen kommentarer til spørgsmålene fra InsideBusiness.

Et alternativ kan måske være en afnotering af Nordjyske Bank, der så får lov til at leve videre som selvstændig lokalbank, men med en række delte funktioner og Jyske Bank som ny ejer.

Desuagtet er spillet om Nordjyske Bank nu i fuld gang, og kilder i markedet tolker Anders Dams bramfrie udtalelser i primært avisen Nordjyske som udtryk for, at Jyske Bank er mere interesseret i aktien end som så. For hvorfor skulle han ellers være så højlydt i sin iscenesættelse af et aktiesalg, som på forhånd synes umuligt. For har Jyske Bank først forsøgt at sælge uden held, kan man nemmere forklare at lægge et egentligt bud på resten af aktierne i Nordjyske Bank.

Alternativet for Jyske Bank er da også vanskeligt at få øje på.

I forvejen har banken købt op af Nordjyske Banks aktier for at undgå, at kursen på banken falder for meget, og det kan være svært at se fornuften i at holde en mindretalsaktiepost til en værdi af knap 900 millioner kroner, hvis Anders Dam ikke kan gøre sin indflydelse gældende og for eksempel få Nordjyske Bank til at sælge Jyske Banks realkreditlån.

 

LÆS MERE

Ejendomsmæglerkonge vil sælge realkreditlån

Vi afslører længe ventet realkreditrapport: Alt for ringe konkurrence på boliglån

Her er Konkurrencerådets anbefalinger for at øge konkurrencen på realkreditlån

Skrappe konkurrencefolk freder ingen

Realkreditten bliver den vigtigste konkurrencesag i 2017

Hemmelig aftale begrænser konkurrence på realkreditlån

Her er udvalgets anbefalinger til fremtidens realkreditlån

Vi afslører regeringsrapport. Realkreditaktører og banker mangler 150 mia.