SEB tekst - SEB Pension er den pensionskasse, der har været bedst til forrente kunderne penge i 2017

Inside story

Her er pensionskasserne med det bedste og dårligste afkast

Med vilde aktiestigninger, rolige obligationskurser og medgørlige alternativer skulle vejen være banet for et formidabelt investeringsår. Men også i opgangstider er fejldisponeringer dyre. Det er lektionen fra 2017, hvor især mange store pensionsselskaber har lagt sig i den tunge ende.

Hellere lille og vågen synes at være mantraet i den danske pensionsbranche, hvor især flere af de mindre aktører har haft held til at håndplukke de rigtige investeringer i 2017.

Med et afkast på bare 7,1 procent er Skandia Pension igen i år det pensionsselskab, der klarede sig dårligst i kapløbet om at vokse kundernes formue. Det er ganske vist markant bedre end forrige års katastrofe, men der er stadig langt op til det bedste pensionsselskab, SEB, hvor man i 2017 formåede at øge kundernes formuer med 11,6 procent.

Det fremgår af tal fra den uafhængige pensionsrådgiver AFPR, der har udarbejdet en omfattende gennemgang af pensionskassernes afkast for det forgangne år.

Afkastet af pensionsformuerne er et vigtigt måleparameter for såvel kunder som pensionsselskaberne selv. Kunderne bruger det til at beslutte, hvor pensionsformuerne skal placeres, mens investeringsdirektører bruger tallet til at finde de bedste investeringsfolk i branchen.

2017 var en sejr for flere mindre selskaber såsom SEB og Pædagogernes Pension, PBU, mens kæmperne PFA og Danica Pension klarede sig mindre godt. Ingen af selskaberne kom dog i nærheden af, hvad en rent passivt forvaltet aktiefond havde kunnet præstere, og det er endnu et søm til aktivt forvaltede investeringers ligkiste.

”Vi ser, at det er David, der slår Goliat. Det er de små agile og dynamiske spillere, der slår de store tunge investeringsafdelinger. Det er bemærkelsesværdigt og fortæller også lidt om, hvor svært det er at forudsige fremtiden,” siger forsikrings- og pensionsrådgiver Jørgen Svendsen fra AFPR.

Taberen på afkast

Efter et afkast på sølle 1 procent i 2016 er Skandia det selskab, der har størst behov for oprejsning. Men trods gode tider formåede selskabet i 2017 kun at præstere 7,1 procent i afkast til sine kunder, og dermed lander selskabet på en tydelig sidsteplads med 0,8 procentpoint op til nærmeste konkurrent.

”Den primære årsag til, at vi lander marginalt under de andre, har været faldet i dollarkursen. Vi har haft en strategi om at afdække 50 procent af dollarrisikoen, mens snittet for den øvrige branche har ligget væsentlig højere. Når dollaren så tager et fald på 12 procent som i 2017, så påvirker det desværre vores relative performance i forhold til vores konkurrenter,” siger selskabets administrerende direktør, Morten Halborg.

Det var blandt andet som konsekvens af den mindre usikkerhed om opbakning til det europæiske projekt, at euroen blev styrket massivt over for den amerikanske dollar. Dollaren faldt i løbet af året med 12 procent i forhold til euroen, og det kostede altså Skandia dyrt, men investeringsafdelingen, der tæller 8 mand, gjorde også et fejlsats.

”I forbindelse med de europæiske valg i foråret, hvor europæiske aktier udviste ret markante stigninger, fik vi desværre først købt ekstra op i europæiske aktier sent. I efteråret bidrog vores overvægt i amerikanske aktier derimod positivt til vores performance, men det er klart, at hvis vi havde ramt den rigtigt med Europa også, så havde alle klokker ringet,” siger han og understreger, at det er den relativt lavere dollarafdækning, der været den største negative faktor for Skandia i 2017.

Som konsekvens af 2017 har Morten Halborg hævet dollarafdækningen i Skandia til 75 procent for de aktivt forvaltede produkter, mens afdækningen fortsat er 100 procent for de passivt forvaltede. Han forventer, at 2018 bliver et mere volatilt år, men ser på nuværende tidspunkt ingen definitiv slutning på opsvinget.

”Grundlæggende mener vi ikke, at der er en udløbsdato på et opsving, selv om tingene har kørt upåklageligt i nu snart ti år. Vi er stadigvæk overvægtede i amerikanske aktier og generelt positivt stemt. Det, vi holder øje med, er især inflationen, og hvordan centralbankerne vil reagere, hvis vi får en inflationsrekyl,” siger han.

Langt fra toppen

Et lidt bedre afkast fik man i 2017, hvis man havde placeret sin pensionsopsparing hos Topdanmark. Her blev pengene forrentet med 7,9 procent. Selv om afkastet placerer selskabet én plads fra bunden, er man i ledelsestoppen tilfreds med resultatet, lyder det fra administrerende direktør i Topdanmark Peter Hermann.

Peter Hermann ønsker ikke at stille op til interview, men i et skriftligt svar til InsideBusiness lægger han stor vægt på, at det langsigtede afkast er det vigtigste måleparameter for Topdanmark.

”Afkastet for 2017 er tilfredsstillende, vi har været i stand til at fastholde vores position som et af de selskaber, der leverer det bedste afkast på de længere tidshorisonter, siger han.

Ligesom for Skandia er det dollarkursfaldet, der trækker mest ned, mens det trækker afkastet op, at det lykkedes investorerne at aftrappe de danske aktier, før de faldt tilbage i løbet af året.

”En fuld afdækning af amerikanske dollar havde betydet cirka 2,5 procentpoint højere afkast,” siger Peter Hermann.

Langmacks alternativer

Vender man blikket mod de største selskaber, finder man rivalerne PFA og Danica side om side i nederste halvdel af pensionsselskaberne målt på afkast.

Blandt de største spillere har alternative investeringer længe været the talk of the town, ikke mindst hos Danica, der i den grad havde pengepungen fremme i 2017. Alene i årets første fire måneder kastede selskabet, anført af investeringsdirektør Jesper Langmack, 4 milliarder kroner efter alternative investeringer.

Men selv om der ifølge Jesper Langmack ikke var noget væsentligt, der trak de alternative investeringer ned, var kategorien som helhed med til at lægge en dæmper på det samlede pensionsafkast, der landede på 8,4 procent for 2017.

”Vi er meget tilfredse med vores alternativer, men det er klart, at de ikke kan følge med, når aktiemarkedet stiger så voldsomt, som vi har set,” siger han og tilføjer, at alternativkategorien steg 14 procent, hvilket dog ikke kunne hamle op med de globale aktiers svimlende stigning på 19,5 procent. Han begrunder desuden afkastet med Danicas valg af en mere defensiv strategi, der betyder en større andel obligationer.

I 2018 peger pilen imidlertid en anden vej. Han venter markant lavere aktiestigninger, mens alternativerne bliver det, der for alvor kan trække Danicas afkast op.

”Alternativer kommer til at trække op i 2018, og vi regner med stabilt, højt tocifret afkast fra den kategori,” siger Jesper Langmack.

PBU satser på at være agile

Sidste års topscorer, PBU, havde også stærk medvind i 2017. Med et afkast på 9,8 procent lander selskabet på en tredjeplads, og administrerende direktør Sune Schackenfeldt, som blev hentet til PBU fra PFA i 2016, formår dermed også i dette års opgørelse at holde sig foran sin tidligere arbejdsgiver målt på afkast.

Han begrunder PBU-opsparernes flotte afkast med, at selskabet har haft en overvægt af meget likvide aktier, og at selskabet er mindre – og dermed mere agilt – end de tunge konkurrenter.

“Vi bruger meget tid på brandøvelser, så vi kan handle og trække værdier ud, når markedet på et tidspunkt vender,”

– Sune Schackenfeldt, adm. direktør i PBU.

”Vi har haft en meget overbevisende præstation, som også er mere end sidste år, hvor vi lå i top. Jeg tror, at en stor fordel er, at vi er en meget agil aktør, og det betyder altså, at vi kan reagere meget hurtigt på skift i markedet,” siger han.

PBU’s investeringshold tæller kun af 5 personer. Til sammenligning har de største langt over 100 ansatte i investeringsafdelingerne.

Også målt på det treårige afkast følger PBU pænt med. Her formår selskabet at give kunderne 7,7 procent i afkast, og her er det således kun Industriens Pension og Nordeas passive forvaltning, der kan følge med.

Kigger man ind i 2018, ser Sune Schackenfeldt dog også tegn på, at sorte skyer tegner sig i horisonten.

”Jeg tror, det bliver et år med stærke afkast, men sandsynligvis i mindre grad end 2017. Alle aktører prøver i øjeblikket at forudse, hvornår markedet vender, og det træner vi også hos os. Hos os fylder det faktisk rigtig meget, og vi bruger meget tid på brandøvelser, så vi kan handle og trække værdier ud, når markedet på et tidspunkt vender,”

SEB Pension leverer rekordafkast

Efter en række sløje år lader SEB Pension til at have fundet fodfæste igen. Selskabet, der sidste år blev købt af Danica Pension for 6,5 milliarder kroner – inklusive ekstraordinært udbytte til de nuværende ejere – var det pensionsselskab, der leverede det største afkast til sine kunder i 2017. Og det er ikke mindst takket være den nye strategi, der blev sat i værk samme år.

SEB har generelt ligget med flere aktier og mere afdækning end mange af konkurrenterne, og med et investorteam bestående af 7 mand i Danmark og 6 i Sverige samt SEB-hovedkvarterets kræfter at trække på er selskabet også forholdsvis agilt sammenlignet med konkurrenterne. 11,6 procent endte afkastet på, og det løfter også selskabets treårige afkast.

”Vi har været gode til at have overvægt af aktier på de rigtige tidspunkter og er hurtige til at justere, når der har været behov for det. Grundlæggende har alle aktivklasserne klaret sig rigtig fornuftigt, og vi har haft en fornuftig valutaafdækning,” siger direktør Kim Johansen fra SEB Pension.

Ligesom de andre aktører ser Kim Johansen også udfordringer på aktiemarkedet, når man bevæger sig længere ind i 2018 –- men ikke nok til, at han vil skrue ned for blusset endnu.

”Vi har siden november ligget en smule overvægtet på aktier, men nu har SEB besluttet at skrue op fra 65 procent til 75 procent aktier. De underliggende indikatorer er begyndt at se fornuftigere ud, og vi forventer, at markedet kommer til at se rigtig fornuftigt ud de næste 3 til 6 måneder.”

 

Pensionskassernes afkast på bedst sammenlignelige produkter: 15 år til pension, middel risiko.
Kilde: AFPR.

 

LÆS OGSÅ

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber

Speget mæglerkoncept rulles ud i pensionsbranchen

Finanstilsynet går ind i speget Willis-sag. Andre mæglerhuse kan blive ramt

Brancheopgør: Mæglerhus revses for kontroversielt forretningskoncept

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen