euroacc

Pension

Ny spiller jagter pensionsbranchens udskældte forretningsområde

Euro Accident vil med en lettere kontroversiel forsikringsmodel hjælpe virksomheder, der hver år taber stort på sygefravær. I centrum er de pensionsselskaber, der har trecifrede millionunderskud på sygeulykkesforsikringer. Vi sætter fokus på et marked i opbrud.

Fremover skal hele markedet for håndtering af virksomheders syge medarbejdere håndteres på en helt ny måde. Fra begyndelsen skal der faguddannede sygeplejersker og eksperter på, der sikrer, at f.eks. stressramte medarbejdere og sygdomsforløb ikke udvikler sig til lange og dyre fraværsperioder.

Det betyder også en helt ny tilgang til det udfordrede marked for sygeulykkesforsikringer baseret på mikrotarifering, så sygeulykkesforsikringer i langt højere grad vil blive prissat efter risiko. Samme tendens har vi længe set præge skadesforsikringsområdet. Det er visionen bag en helt ny aktør på det danske marked for sygeulykkesforsikringer, Euro Accident, der efter et længere tilløb netop har modtaget sin godkendelse og nu kan agere på det danske marked som agentur for det svenske moderselskab.

Direktør Christian Dehn går til opgaven med at opbygge et helt nyt livsforsikringsselskab i Danmark med store ambitioner. P.t. har han ansat 4 medarbejdere i det nye kontor i Ørestad, men forventer, at man når op på knap 20 medarbejdere næste år.

Kort om Euro Accident

Euro Accidents koncept er udviklet i Sverige, hvor fokus er på at koble helbred sammen med arbejdslivet for at reducere dyrt sygefravær. Selskabet har gennem det sidste år været gennem en stor forandring fra agentur til livsforsikringsselskab. Nu skal det rulles ud i Danmark.

Ejerne af Euro Accident er National General Holdings Corp., som er noteret på Nasdaq.

”Nu går vi for alvor i gang med at bearbejde de kontakter, vi allerede har. I første omgang handler det om mæglerbranchen, hvor vi ser et potentiale for at komme ind i firmaaftalerne i udbudsrunderne. Det er et marked under forandring, hvor vi ser tegn på, at flere spillere skal med ind og give flere valgmuligheder for kunderne,” siger Christian Dehn, der har aktører som WillisTowersWatson, Söderberg & Partners, Marsh og Aon i kikkerten.

En øm tå for pensionsbranchen

Og det er på høje tid, at der sker noget. For som beskrevet i InsideBusiness er store dele af pensionsbranchen præget af høje udgifter til sygeulykkesforsikringer. Alene i 2017 havde de syv kommercielle selskaber tab for knap 1 mia. kr. på området mod 1,6 mia. kr. i 2016. Direktører fra Danica, PFA og AP Pension lover alle bod og bedring, men alt tyder på, at det kan komme til at tage år at få skik på området, og det er her, at Euro Accidents koncept kommer ind:

”Vi ser en udvikling, hvor mæglerne kommer til at lave udbud, hvor der er flere valgmuligheder. Risikoforsikring kan gå til aktører som os, mens opsparingsdelen kommer til at ligge hos selskaberne. Det har selskaberne kun interesse i. Det er hele ideen i den unbundling, vi ser i markedet nu.”

Hos AP Pension, der om nogen har været udfordret af store tab på sygeulykkesforsikringer, er administrerende direktør Bo Normann Rasmussen umiddelbart positiv over for tiltaget fra Euro Accident:

“Vi vil være åbne over for et potentielt samarbejde, når service, pris og dækningsomfang i øvrigt afspejler kundernes ønsker og behov,” lyder det fra direktøren, som dog betoner, at han ikke selv har konkret viden om Euro Accidents produkt. AP Pension tabte sidste år 407 mio. kr. på sygeulykkesforsikringer mod knap 1 mia. kr. året før.

Opbrud i pensionsbranchen 

Trenden med unbundling i pensionsbranchen er som skrevet i InsideBusiness allerede i fuld gang. For Novozymes har netop i en udbudsrunde åbnet for muligheden for, at opsparing og risiko deles mellem flere leverandører. Men det er langtfra en model, som alle i branchen er enige om. F.eks. bakker den lille spiller Skandia op om modellen, mens man er skeptisk hos giganten PFA.

Hos Euro Accident, der har vokset sig stor i Sverige, er det netop specialisering i beregning af danskernes risiko for at blive syge, som er helt central i udviklingen af den nye forretning.

”Vi har været inde at se på samtlige danske databaser for at få de befolkningsgrupper, der har højere sygefravær end andre. Det danner baggrunden for vores tariffer. Og det er her, vi adskiller os fra andre aktører,” konstaterer Christian Dehn.

Men der er også en bagside af den medalje, for brugen af mikrotarifering er en fordel for nogle erhvervsgrupper, der har lavt sygefravær, men en ulempe for andre, som har et højt sygefravær. Det betyder, at nogle pensionsudbud kan blive svære at vinde for Euro Accident, erkender Christian Dehn:

”Vi kommer til at optræde meget konkurrencedygtigt. Der vil være områder, hvor vi afviger fra markedsprisen både i opadgående og i nedadgående retning, men vi kommer ikke til at afvige fra den tarif under nogen omstændigheder. Det er den, vi skal tjene penge på.”

Sygeplejersker skal ind tidligt

En anden væsentlig faktor, som skal styrke Euro Accident i konkurrencen, er, at man ønsker at overtage håndteringen af syge medarbejdere fra virksomhederne. Det betyder, at man sidder klar med egne sygeplejersker, når syge medarbejdere ringer ind.

”At vi kommer med fra starten, er meget vigtigt, for så vil vi bruge vores historik og fagkompetencer til at sikre, at sygeforløb ikke udvikler sig uheldigt og bliver langvarige og dyre for virksomhederne. Her kan vi virkelig gøre en forskel.”

Hidtil har det dog ikke været nemt for Christian Dehn at overbevise danske virksomheder om, at de skal outsource kontakten til syge medarbejdere. I stedet er det som oftest den nærmeste leder, som sidder med kontakten, men det ikke altid hensigtsmæssigt:

”Du pålægger en i forvejen hårdtpresset leder i organisationen en ekstra opgave med at gennemføre de her opfølgende samtaler med syge medarbejdere. Det kan vi gøre med faguddannet personale, men det har virksomhederne hidtil ikke kunnet se fordelene i. Her har vi en større forklaringsopgave.”

Søger flere folk

Det er noget kontroversielt at inddele danskerne og deres professioner efter risiko for sygdom – og konklusionerne og priserne på forsikringerne er næppe altid fakta, som alle ønsker på bordet.

”Vi kan se, at der er forskel på frekvensen af langtidssygefravær, men vi er usikre på, hvilke bagvedliggende årsager der kan være udslagsgivende. Det skal vi undersøge nærmere.”

Euro Accident har netop ansat den branchekendte forsikringsmægler i Söderberg & Partners Jan Skjelmose som ny salgschef. Og man er hele tiden på udkig efter nye medarbejdere.

Læs mere

Brancheopgør om ny udbudsform i pensionsbranchen

Skjult opgør. Pensionsselskaber risikerer storsalg af dansk realkredit

Her er pensionsbranchens vækstkometer – og dem, der er gået i stå

Sådan handler pensionskasserne på aktietumult

Her er pensionskasserne med det bedste og dårligste afkast

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber

Speget mæglerkoncept rulles ud i pensionsbranchen

Finanstilsynet går ind i speget Willis-sag. Andre mæglerhuse kan blive ramt

Brancheopgør: Mæglerhus revses for kontroversielt forretningskoncept