Kulturminister_Joy_Mogensen_foto_Kristian_Brasen__2400_px_

Redaktørens analyse

Nye digitale medier straffes, mens etablerede medier får i pose og sæk

Mediestøttereglerne har udviklet sig til en rodebutik, hvor nye digitale medier har sværere ved at få mediestøtte end større mediehuse. Konsekvensen er, at nyere medier som Zetland og Olfi har faldende eller slet ingen mediestøtte, mens der gives faste store millionbeløb til mere etablerede medier

Der tegner sig et rodet billede af udviklingen i den danske mediebranche, hvis man går lidt i dybden med de seneste tal for mediestøtten, der kom før jul. Det relativt nye medie Zetland, der har haft ondt i økonomien i en årrække, men har overlevet takket være velvillige investorer, ser ind i et fald i mediestøtten fra 3,4 til 2,2 millioner kroner om året i 2020. Det nystartede og meget omtalte nye forsvarsmedie Olfi får slet ikke mediestøtte, mens det politiske medie Føljeton falder brat fra 619.000 kroner til 452.000 kroner årligt.

I samme periode ligger mediestøtten (produktionsstøtten) til de etablerede medier fladt, idet Jyllands-Posten får 17,5 millioner kroner, Information får 26 millioner kroner, Berlingske får 17,5 millioner kroner, mens Politiken og topscorer Kristeligt Dagblad får henholdsvis 17,5 og 29 millioner kroner.

Disclaimer

InsideBusiness modtager også mediestøtte og er blevet tildelt 381.000 kroner i produktionsstøtte for hele 2020. Af samme årsag nævner vi ikke InsideBusiness i denne artikel.

Der var ellers lagt op til, at de gamle medier skulle have lidt mindre i mediestøtte, fordi der i sommer blev indført en længe ønsket regel om momsfritagelse for digitale abonnementer, som både de nye og gamle medier får glæde af. Men det faldt til jorden på grund af regeringsskiftet, mens de rent digitale medier tabte en del af deres mediestøtte (supplementsordningen).

Så Slots- og Kulturstyrelsen har skullet administrere et kludetæppe af et regelsæt, hvor de gamle medier får i både pose og sæk, mens andre digitale medier får markant mindre i mediestøtte.

Forældede og konkurrenceforvridende regler

Det bør give anledning til et fornyet fokus fra den røde regering, som skal i gang med forhandlingerne om et nyt medieforlig. Billedet af et noget forældet og temmelig konkurrenceforvridende mediestøttesystem i de store mediehuses favør går igen, når vi ser på udviklingen i de såkaldte nichemedier. Her ser vi nemlig også et besynderligt billede af et mediestøttesystem, som paradoksalt nok understøtter de store mediehuse, men stiller større krav til indholdet hos de mindre.

Watch Medier og Teknologiens Mediehus (Ingeniøren) går eksempelvis frem målt på mediestøtte til henholdsvis 7 millioner og 4,5 millioner kroner, mens Altinget næsten holder status quo.

Umiddelbart er det en positiv historie, fordi tallene efter alt at dømme dækker over flere journalister i begge mediehuse, der derfor udløser højere mediestøtte. Men igen er der tale om et usædvanligt regelsæt, som Slots- og Kulturstyrelsen administrerer. Mens Styrelsen nidkært vogter over de såkaldte breddekrav i medier som ComputerWorld, Økonomisk Ugebrev og Finans, så skal man lede længe for at finde kulturstof hos de forskellige Watch Medier som AdvokatWatch, AgriWatch, CleantechWatch, FinansWatch, EjendomsWatch eller KapitalWatch for bare at nævne nogle stykker.

Både Watch Medier, Teknologiens Mediehus og Altinget har altså mulighed for at udvikle temmelig snævre nichemedier med selvstændig betaling for mediet uden at være underlagt krav om at bringe bredde- og kulturstof som andre nichemedier. Det skyldes regler for medieportaler, som indebærer, at et mediehus med forskellige nichemedier skal vurderes som et hele – også selv om nichemedierne sælges hver for sig.

Derfor kan et medie som MediaWatch, som bringer artikler om medieområdet, der er at regne for kulturstof, tælles med i Watch Mediers samlede mediestøtteregnestykke. Men resultatet er samme – det er muligt for nogle aktører at udvikle meget smalle nichemedier med mediestøtte i ryggen, mens nyere medievirksomheder uden en masse andre medier er tvunget til at leve op til nogle særlige krav til indhold.

Stærkt kritisk nyt medie får ikke støtte

Helt paradoksalt bliver regelsættet, hvis man gør som Peter Enstved Rasmussen og skaber sit eget nichemedie om forsvaret, Olfi, som har haft stærk gennemslagskraft med en række kritiske artikler om især vennetjenester i forsvarets ledelse. Så er det nemlig rigtig svært at komme ind under mediestøttereglerne – det kræver f.eks. mindst tre fastansatte journalister at få den støtte, som de andre medier får.

Alternativt kan man søge om såkaldt innovationsstøtte, der gives til opbygning af nye medier, men det kræver en vis kapital og økonomisk robusthed. Og der er omtrent samme krav til bredde og kulturstof.

Konsekvensen ser vi i dag med et mediestøttesystem, hvor ivrige journalistiske ildsjæle som Peter Ernstved med Olfi bedriver den samfundskritiske journalistik, som er med til at sikre det stærke og sunde demokrati uden korruption, vi alle sammen ønsker. Men lige præcis aktører som ham har ikke kunnet passe ind i et støttesystem, der i stigende grad favoriserer større etablerede medier samt mediehuse, der kan skabe meget fokuserede nichemedier med statsstøtte i ryggen.

Lige så speget er det, hvis vi ser på en medieaktør som Euroman, der forsøger at transformere sig selv fra printmagasin til moderne betalingsmedie på nettet med portrætter og længere fortællinger rettet mod en bred målgruppe. Her har Slots- og Kulturstyrelsen hidtil sat foden ned, selv om Euroman og ejerne hos Egmont stædigt forsøger at få mediestøtte til at udgive magasinet online. Også her kan det blive nødvendigt at bløde op på reglerne. Ellers risikerer vi endnu mere konkurrenceforvridning medierne imellem.

Det er altså en kæmpe oprydning, kulturminister Joy Mogensen står overfor, når forhandlingerne om det nye medieforlig går i gang.

Billedtekst: Der venter kulturminister Joy Mogensen(S) en svær opgave med forhandlingen af det nye medieforlig. For de eksisterende mediestøtteregler er en værre rodebutik med kraftig favorisering af de gamle og større mediehuse på bekostning af de nye. Foto: Kristian Brasen

Læs også

DF og Socialdemokraterne undsiger plan om at fjerne mediestøtten til en række medier. Opd.

Gyser fortsætter for mediehuse. Flere risikerer helt at miste mediestøtten

Erhvervsmedier ændrer forretningen. Kom tæt på Børsen, Finans og Berlingske

Skæbneår i mediebranchen: Se vinderne og de mest pressede spillere

JP/POL-topchef i svær linedans i købet af dagbladet Børsen

Gyser for dansk erhvervsjournalistik fortsætter med chefrokade på Berlingske og Børsen

Berlingskes topchef til Flying Tiger. Mediehus truet af ledelseskaos

Ombejlet erhvervsmand foran hårdt arbejde i EQT’s detailkæmpe

Stor tilbagegang i kapitalfonds detailsats

Besynderligt køb af Børsen – Mediegigant i skjult opgør med ærkerivalen Berlingske 

Regeringen klar til at skyde TV2-salg igang