porsche911

Inside story

Leasing af luksusbiler hænger i en tynd tråd

Det boomende marked for leasing af luksusbiler og sportsvogne, bedre kendt som fleksleasing, kan blive helt forbudt som følge af den store afgiftsreform på bilområdet, advarer både leasingbranchen og formanden for Danske Skatteadvokater.

Det kan blive et fuldt stop for den mere og mere populære bilejerform, fleksleasing, der har ført til, at store mærker som Audi, BMW, Porsche og sågar eksotiske Ferrari og Maserati er blevet stadig mere udbredte på de danske veje. Fleksleasing har ellers skabt en underskov af små og større virksomheder, der lever af at hente mere og mindre luksuriøse køretøjer i Tyskland i let brugt udgave og lease dem ud til både private og erhvervsdrivende.

Men Skatteministeriet lægger nu op til at fjerne hele den leasingindustri med et pennestrøg. Det sker som led i den fremsatte og meget omdiskuterede lovreform af registreringsafgifterne i Danmark. Det har fået både leasingbranchen og formanden for Danske Skatteadvokater helt op i omdrejningstællerens rødeste felt.

”Der er skabt en vældig usikkerhed om, at finansiel leasing i fremtiden bliver bortdømt. Vi kan ikke læse det på anden måde, end at det bliver tilfældet,” siger direktør for Finans & Leasing Christian Brandt.

I leasingbranchen findes der to former for leasing. Operationel leasing, som groft sagt er det samme som det, man hos bilforhandleren kalder for privatleasing af biler, der i dag er ret styret af forbrugervenlige vilkår, fordi det er leasingselskabet, som indestår for bilens gensalgspris. Der er altså ingen usikkerhed om, hvorvidt den månedlige ydelse i sidste ende viser sig at være for lav. Privatleasing bliver der også ændret på, men ikke i samme livstruende grad.

Finansiel leasing (fleksleasing) er derimod noget mindre forbrugervenlig, fordi det er leasingkunden, der indestår for bilens restværdi, og det kan være ganske svært at beregne den på markedet for brugte luksusbiler. Til gengæld giver fleksleasing for eksempel mulighed for, at man kan køre med sin sportsvogn om sommeren og lade den stå om vinteren. Man kan også dele det op, så kan man dele leasingformen mellem privat og erhvervskørsel.

Leasingformen er blevet stadig mere populær

Først blev fleksleasing set som et lidt broget område i Danmark, men i de senere år har leasingformen vundet stort indpas. Også fordi store aktører som Danske Banks Nordania, Nykredit med GranTurismo Leasing, Porsche Leasing, Nellemann Leasing med flere er gået ind på forretningsområdet. Det er således helt almindeligt, at for eksempel Porsches store bilforhandler i København kun præsenterer kunderne for en fleksleasingpris per måned og ikke en pris på en let brugt Porsche med danske registreringsafgifter.

Det anslås, at halvdelen af alle leasingbiler kører rundt som finansiel leasing.

Her er lovforslagets ordlyd

Her er den formulering fra lovforslaget L4, som volder branchen så stor bekymring:

“Vilkår i forbindelse med udløb kan f.eks. have betydning for SKATs godkendelse af en leasingaftale, hvis det imellem parterne er aftalt, at leasingtager over for leasinggiver hæfter for, at køretøjet efter endt leasingperiode kan sælges til en bestemt angivet værdi. I sådanne tilfælde vil der ikke være tale om en reel leasingaftale, og der vil derfor ikke kunne opnås tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift efter § 3b, stk. 1.

Men med skatteminister Karsten Lauritzens lovforslag kan fleksleasing blive helt forbudt. Det er konklusionen fra formanden for Danske Skatteadvokater, Christian Bachmann, der også er indehaver af advokatfirmaet Bach & Partners:

”Det er vores opfattelse, at bestemmelsen i lovforslagets § 1, nr. 5, reelt medfører et forbud mod finansiel leasing af køretøjer,” skriver han i et brev stilet til Folketingets Skatteudvalg, som InsideBusiness er kommet i besiddelse af. Hermed fremgår det tillige, at det er ”et almindeligt vilkår i finansielle

leasingkontrakter, at leasingtager ved leasingforholdets ophør påtager sig risikoen for, at køretøjet kan sælges for en bestemt sum. Hvis denne sum ikke opnås, er leasingtager forpligtet til at betale differencebeløbet mellem den faktiske salgssum og den sum, der er aftalt i leasingaftalen.” 

Allerede nu er fleksleasing forbudt

Sagen bliver endnu mere speget af, at afgiftsreformen trådte i kraft fra og med den 3. oktober 2017. Derfor er det ifølge Christian Bachmanns opfattelse allerede nu de facto ulovligt at indgå finansielle leasingaftaler, som følge af lovforslaget. Med andre ord er fleksleasing blevet forbudt. Den udlægning er Christian Brandt fra Finans & Leasing enig i.

”Medmindre man er meget risikovillig som leasingselskab, så afstår man naturligvis fra at indgå finansiel leasing-aftaler, indtil det er blevet endeligt afklaret, hvordan loven skal opfattes. Det betyder, at der allerede nu står leasingkunder klar til at indgå leasingaftaler, som ikke kan blive afsluttet. Det er ødelæggende for branchen.”

Modsvar fra Danske Skatteadvokater

Der er ikke i aftaleteksten af 21. september 2017 om omlægning af bilafgifterne belæg for den foreslåede bestemmelse i § 1, nr. 5. Af aftaleteksten fremgår det blot, at der ”endvidere præciseres visse indholdsmæssige krav til leasingkontrakter.” At § 1, nr. 5, skulle være en præcisering, er groft misvisende, da den i realiteten river gulvtæppet væk under de virksomheder, der har lagt deres drift an på at tilbyde finansiel leasing. Fra og med 3. oktober 2017 er det ikke muligt for disse virksomheder at indgå nye aftaler eller at forny eksisterende aftaler, der er udløbet.

Skatteministeriet har fastsat en høringsfrist på lovforslaget den 10. oktober, og først den 25. oktober er der førstebehandling af lovforslaget i Folketinget:

”Det er ikke rimeligt at vi lever i usikkerhed omkring det her i så lang tid,” forklarer Christian Brandt.

Skatteminister vil hverken be- eller afkræfte

InsideBusiness har forsøgt at afklare, om fleksleasing rent faktisk bliver forbudt, som det fremgår af lovforslaget, ved at spørge skatteminister Karsten Lauritzen. Han har ikke ønsket at svare entydigt på spørgsmålet:

”I aftalen har vi taget bestik af, at biler har kørt rundt på de danske veje nærmest uden at betale registreringsafgift – blandt andet på grund af nogle konstruktioner på leasingmarkedet. Den udfordring har en række partier i Folketinget rejst over for regeringen gennem nogle måneder.”

Ministeren erkender, at det vil ramme dele af leasingbranchen hårdt, men er ikke umiddelbart klar til at give sig på afgørende punkter.

”Derfor vil vi stramme godt og grundigt op på leasingreglerne og bruge de penge på at sikre billigere biler til danske familier. Jeg har forståelse for, at det kan give nogle udfordringer for leasingbranchen og lytter også til deres kritik. Jeg står nu ved, at stramningen er sund fornuft.”

Der vil dog blive lyttet til de høringssvar, der kommer fra branchen, fortsætter Karsten Lauritzen:

”Vi er løbende i dialog med branchen og tager efter høringsfristen bestik af de indkomne høringssvar og vurderer, om det giver anledning til ændringer i lovforslaget.”

Billedtekst: Det er biler som denne Porsche 911, der kan blive hårdt ramt af den nye afgiftsreform. Porsche har for eksempel sit eget leasingselskab, som typisk benytter finansiel leasing, der kan blive helt forbudt. (Billede: Porsche)

 

LÆS MERE

Gyser for banker og leasingselskaber

Mærkværdig bil-alliance risikerer selvmål med bilafgifter

Hårdknude i bilforhandlinger. Her er de mulige løsninger

VW-chef advarer om problem med dansk billeasing 

Vi henter italiensk bilskønhed med mangler

Bilforsikring bliver teknologisk slagmark. Nu vil selskaberne holde øje med kørslen

Prisdumping, opgør, skilsmisse og store tab af markedsandele. Forsikringsbranchen ændrer sig hastigt  

Udlandet sværmer om danske forsikringsguldæg

Her er forsikringsselskaberne med de højeste og laveste omkostninger