spuurbog

Kultur

Ledelsesbog: Sådan håndterer du de smukke unge mennesker

Karen Christina Spuur har skrevet en bog om, hvordan ledere bør agere i et spændingsfelt, hvor potentielt op til fem forskellige generationer er til stede på samme arbejdsplads og på samme tid. Meget sigende er bogens titel 'Ledelse på tværs' med den vigtige undertitel 'skab synergi og slip potentialet løs mellem generationsledelse.

De smukke unge mennesker har altid måttet stå for skud. Helt tilbage i det antikke Grækenland fik de følgende bredside: ”Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle arbejde.” Noget af en boomerudtalelse!

Der er forskel på folk

For intet i statistikkerne fortæller os, at de unge mennesker repræsenterer sædernes forfald. Det ville nok være mere korrekt at kalde det de ældre generationers optiske bedrag. De har det nemlig med at se deres egen ungdom i lyset af, hvor fornuftige de siden er blevet.

Men der er også noget med de unge generationer, som er anderledes. Hvilket er helt naturligt. For de er vokset op under andre vilkår og fører derfor også en anden livsstil. Sådan har det altid været med generationer. Om det er de udskejende 68’ere, de ligeglade X’ere eller de opmærksomhedskrævende Y’ere.

Boganmeldelse

Ledelse på tværs – skab synergi og slip potentialet løs mellem generationer
Af
: Karen Christina Spuur
Forlag: Frydenlund

Sprog: Dansk
Sideantal: 221

Pris: 300 kr.

ISBN13: 9788772167879
Stjerner: 5 af 6

Anmeldt af Olav Vorup, head of leadership & culture, Maersk Training

Problematikken tager dog farve af, at hastigheden, hvormed forandringer sker, stiger, og det samme sker for såvel leve- og pensionsalderen. Dertil skal lægges, at de nye og små generationer ombejles af arbejdsgiverne. Dermed bliver generationskløften både større og i højere grad en problematik, som ledere må og skal forholde sig til i det daglige arbejde.

Fra problem til mulighed

Karen Christina Spuur har skrevet en bog om, hvordan ledere bør agere i et spændingsfelt, hvor potentielt op til fem forskellige generationer er til stede på samme arbejdsplads og på samme tid.

Meget sigende er bogens titel ’Ledelse på tværs’ med den vigtige undertitel ’skab synergi og slip potentialet løs mellem generationsledelse’. Generationsledelse handler netop ikke om, hvordan man ensretter de sidst tilkomne til det allerede eksisterende, men nærmere om, hvordan man skaber en organisation og kultur, hvor alle – på tværs af forskelle og ligheder – får mulighed for at bidrage til et både individuelt og fælles bedste.

Men skåltaler er ikke nok. Spuur har gennem flere år arbejdet med emnet, herunder foretaget mange interviews med både unge og ældre ledere og medarbejdere.

Det kommer bogen og læseren til gode, for den er fyldt med citater og cases fra første geled i den virkelige verden. Det giver både bogen troværdighed, samtidig med at man som leder får øjnene op for, at her er noget, man nødvendigvis må forholde sig til, hvis man ikke ønsker at se sine medarbejderes skosåler.

Få (selv)indsigt, før du leder

Bogen består af ni kapitler, men er grundlæggende delt i to. Første del introducerer generationsledelse som begreb og ridser samtidig de forskellige generationers særkender op efterfulgt af de typiske udfordringer, som generationerne møder, når deres veje krydses i det daglige arbejde.

Denne første del er godt skrevet og fagligt understøttet. Især de mange citater fra interviews med både ledere og medarbejdere gør bogen ikke blot meget levende, men også irriterende genkendelig.

I anden del bliver ærmerne smøget op. Her kommer Spuur med gode og konkrete anvisninger til, hvordan ledere kan skabe de rammer, der ændrer udfordringen fra en problematik til et spørgsmål om at skabe værdi gennem diversitet.

De følgende kapitler handler derfor om, hvordan man skaber forventningsafstemning, forholder sig til og undgår egen bias, skaber en psykologisk tryg arbejdsplads og i det hele taget styrker samarbejdet gennem dialog.

Anden del udfordres til dels af, at nogle af ’værktøjerne’, f.eks. forventningsafstemning, fremstår lidt generelle og ferske, mens andre, f.eks. afsnittet om at undgå egen bias i højere grad rammer en tidsånd og samtidig er meget retningsanvisende for den på emnet uerfarne leder.

Find det smukke på tværs

Samlet set er der ikke andet at sige, end at vi her står med en højst aktuel bog, der på fornem vis afdækker problematikker og muligheder i ledelse på tværs af generationer. Samtidig deler bogen med rund hånd ud af erfaringer om, hvordan man som leder kan gribe udfordringerne an.

Vær opmærksom på, at bogen ikke kun henvender sig til ledere af de ældre generationer, som nu skal forstå, hvordan de skal gå til de smukke unge mennesker. Bogen er bestemt også henvendt til de unge ledere, der har ledelsesansvar for de lidt mere gråsprængte medarbejdere.

Anmeldt af Olav Vorup, head of leadership & culture, Maersk Training

 

Læs mere

Hyggelig og hurtigt læst bog om innovation

Stærk bog om stilheden, vi mistede

Bureaukratiet er slemt – men ikke så slemt, som forfatteren hævder

Studiebooster – det handler ikke kun om karakterer

Mellemlederne holder nøglen til fremtidens virksomhed

Resonans i organisationer

Heltekvad om Lars Rohde kommer kun halvt i mål

Ledelsesbog med højt energiniveau

En modpol til den traditionelle rationelle opfattelse af virksomheder, ledelse og systemer

Ny bog om lederskab får fem stjerner