resonans

Kultur

Resonans i organisationer

Ny bog om fænomenet resonans-tænkning kan være med til at skabe et liv med mening og en følelse af at høre til, men hvordan finder vi plads til resonans i en verden der er fyldt med stress og mistrivsel. Bogen imponerer dog ikke vores anmelder.

Bogen er bygget op omkring den tyske sociolog Hartmut Rosa, der er kendt for sin resonanstænkning, og det er netop denne tænkning, der anvendes og ligger til grund for bogen.I følge Hartmut Rosa har vi flere samtidige kriser, som han forsøger at forklare i sin samtidsdiagnose

Hvad er resonans?

I et interview i 2021 med Hartmut Rosa blev resonans defineret som: ”I Rosas tænkning handler resonans om at forholde sig åbent og lyttende til omgivelserne. På den måde er vi modtagelige for, at der i mødet med verden kan opstå en resonans eller en genklang, hvor vi lader os påvirke af hinanden – hvor vi transformeres”.

I forbindelse med industrialiseringen, der var drevet af effektivitet og produktionsforbedringer kom en ny form for ledelses- og organisationsformer, der havde fokus på vækst og optimering, der ifølge Rosa har negative følger som udbrændthed, stress og manglende motivation.

Men ifølge forfatterne er modsvaret til denne resonans, hvor man ikke forcerer eller stimulerer det, men hvor vi skaber de bedste betingelser for, at resonans kan opstå. Efterfølgende giver bogen eksempler på, hvordan man kan arbejde med resonans.

Hvordan skaber man resonans?

Bogen er bygget op omkring 12 kapitler, hvor hvert kapitel er skrevet af forskellige personer, der anvender Hartmut Rosas resonansbegreb som inspiration og forsøger at beskrive dette ud fra cases og eksempler.

Boganmeldelse

Resonans i organisationer

Af: Lone Hersted og Søren Frimann (red.)

Forlag: Samfundslitteratur

Sprog: Dansk

Sideantal: 258

Pris: 300 kr.

ISBN13: 9788759341216

Stjerner: 3 af 6

Anmeldt af Daniel Omann Gru.

Valget af de mange forskellige forfattere er modigt, da det kan give en række forskellige perspektiver på emnet. Desværre bliver bogen mere rodet, hvor de samme referencer bliver præsenteret i flere kapitler, så man sidder tilbage med en følelse af mange gentagelser og manglende rød tråd.

Når man læser indledningen, virker det, som om at svaret på alle kriser, der er i samfundet for tiden, er resonans, men hvis det er svaret, hvorfor gør vi det så ikke allerede? Bogen forsøger igennem sine kapitler at give eksempler på, hvordan man kan arbejde med resonans vha. praktiske eksempler fra blandt andre sygeplejerskerne og sundhedssektoren. Desværre forbliver det uforløst, da man ikke rigtig kommer i dybden.

Et af de bedste kapitler er kapitel 7 med Rane Willerslev, hvor man kommer tæt på Willerslev og hans tanker via en dialog med forfatteren og Rane Willerslev.

Der er ingen tvivl om, at vi som samfund har en række udfordringer, hvor stress og trivselsudfordringer står som en samtidens største. Svaret på dette kan være at skabe mere resonans, men man er desværre ikke overbevist efter at have læst bogen. Det foregår desværre i et for abstrakt niveau og på metaniveau, hvilket gør det svært at se, hvordan man skal ændre noget fra dag til dag ud over at skabe et rum, hvor resonans kan fremkomme.

Bogen bærer desværre for meget præg af at være en for teoretisk gennemgang af Hartmut Rosas resonansbegreb, hvilket skaber en snæver målgruppe for bogen. Hvis man for alvor skal udbrede forståelsen og vigtigheden af resonans, mangler der en mere konkret fortælling om, hvordan dette kan lade sig gøre. Derfor giver jeg 3 af 6 stjerner.

Anmeldt af Daniel Omann Gru.

 

Læs mere

Heltekvad om Lars Rohde kommer kun halvt i mål

Ledelsesbog med højt energiniveau

En modpol til den traditionelle rationelle opfattelse af virksomheder, ledelse og systemer

Ny bog om lederskab får fem stjerner

Lær at forstå de satans kunder

Gode budskaber om driftsledelse kommer ikke ud over rampen

Nedsmeltning på flere niveauer i danske mediehuse

Afdansningsbal for topøkonomen John Smidt

Et indblik i strategi og ledelse under coronakrisen

Rammer stod i vejen for en bæredygtig organisation