beyond

Kultur

‘Blue Ocean’-forfattere vender alt på hovedet med nyt begreb: nondisruptive creation

Ny bog sætter ny agenda med nyt begreb, der muligvis bliver banebrydende for vores måde at forstå strategi og forretningsudvikling: nondisruptive creation – altså at skabe nye markeder og muligheder uden at fortrænge eksisterende industrier, virksomheder eller job.

Forfatterne bag ’Blue Ocean Strategy’ har gjort det igen: opfundet et nyt begreb, der muligvis kan blive banebrydende for vores måde at forstå strategi og forretningsudvikling: nondisruptive creation – altså at skabe nye markeder og muligheder uden at fortrænge eksisterende industrier, virksomheder eller jobs. Eller som de selv kalder det: ’grønne oceaner’ (nye markeder og muligheder, der bygger på eksisterende industrier og dermed styrker den eksisterende samfundsmodel og -økonomi).

Forfatterne argumenterer for, at nondisruptive creation er godt for både virksomheder og samfund, da det fremmer økonomisk vækst uden at hæmme det sociale. Det kræver et større fokus på kreativitet frem for blot at lede efter den næste disruption-idé.

Disruption er blevet normen snarere end undtagelsen

Boganmeldelse

Beyond Disruption – Innovate and Achieve Growth without Displacing Industries, Companies, or Jobs

Af: W. Chan Kim & Renée Mauborgne

Forlag: Harvard Business Review Press

Sprog: Dansk

Sideantal: 215

Pris: 295 kr.

ISBN13: 9781647821326

Stjerner: 5 af 6

Anmeldt af: Sofie Breum, managing director, H&B Analytics

Bogens første del beskriver, hvordan vi i erhvervslivet ofte nærmest ser disruption som normen snarere end undtagelsen. Men bogens forfattere opfordrer læserne til at tænke ud over traditionelle metoder og i stedet tænke beyond disruption.

Bogen er baseret på tre årtiers forskning og indeholder mange interessante eksempler på, hvordan nondisruptive creation har fundet sted i forskellige industrier.

Forfatterne analyserer virksomheder, der har opnået succes ved at omfavne den nondisruptive tilgang til innovation og vækst, via en god vekselvirkning mellem casebeskrivelser og konkrete eksempler på den ene side og tung teori på den anden.

Med tilgangen om det nondisruptive går forfatterne imod den ellers dominerende overbevisning, at virksomheder skal disrupte – og ellers vil de blive udsat for disruption (jf. Clayton Christensens ’The Innovator’s Dilemma’).

Det fungerer godt – og er underbygget af gode beskrivelser.

Tre veje til markedsskabende innovation og vækst

Forfatterne argumenterer for, at der er tre veje til vækst:

  • Tilbyd en banebrydende løsning på et eksisterende industriproblem. Disruptive creation leder til disruptive growth.
  • Redefinér et eksisterende industriproblem, og løs problemet. Blue ocean strategy leder til en blanding af disruptiv og ikkedisruptiv vækst.
  • Identificér og løs et helt nyt problem – eller skab og grib en helt ny mulighed uden for eksisterende industrigrænser: Nondisruptive creation leder til nondisruptiv vækst.

Engagerende flow

Bogen er skrevet i et klart og engagerende sprog. Den er nem at læse på trods af det til tider komplekse teoretiske fundament, den bygger på.

Bogen udvider læserens horisont og viser, at der er mere end én måde at innovere på. Den henvender sig til alle, der interesserer sig for innovation og vækst – uanset om de er ledere, iværksættere, forskere eller studerende.

Bogen får mig til at reflektere over mine egne antagelser og vaner i forhold til innovation. De konkrete værktøjer og tips til, hvordan man finder og udvikler nondisruptive ideer, er meget relevante – og jeg vil klart anbefale alle med interesse for innovation/vækst at læse bogen.

 

Læs mere

Psykolog står bag fremragende bog om oplevelsessamfundet

Ledelsesbog: Sådan håndterer du de smukke unge mennesker

Hyggelig og hurtigt læst bog om innovation

Stærk bog om stilheden, vi mistede

Bureaukratiet er slemt – men ikke så slemt, som forfatteren hævder

Studiebooster – det handler ikke kun om karakterer

Mellemlederne holder nøglen til fremtidens virksomhed

Resonans i organisationer

Heltekvad om Lars Rohde kommer kun halvt i mål

Ledelsesbog med højt energiniveau

En modpol til den traditionelle rationelle opfattelse af virksomheder, ledelse og systemer

Ny bog om lederskab får fem stjerner