deninkluderende leder

Kultur

Kampen mod bias skal sikre mangfoldige og inkluderende arbejdspladser

Det kræver en aktiv kulturforandring i virksomheden at skabe mangfoldige og inkluderende arbejdspladser, idet bevidste og ubevidste bias står i vejen. De er nemlig overalt, uanset om vi vil det eller ej. Så vi skal lære at kunne lede gennem bias. Det bliver man klogere på i ny bog.

Diversitet, lige muligheder og inklusion (diversity, equity, inclusion, DEI) – det inkluderende lederskab – er ambitionen og grundpiller i mange organisationers strategiske prioriteringer. Når det lykkes, kan det ses på bundlinjen, det tiltrækker flere ansøgere og giver stolthed hos de ansatte. Det er så oplagt, men alligevel også så svært at opnå.

Det kræver en aktiv kulturforandring i virksomheden at skabe mangfoldige og inkluderende arbejdspladser, idet bevidste og ubevidste bias står i vejen. De er nemlig overalt, uanset om vi vil det eller ej. Så vi skal lære at lede gennem bias.

Det kræver et langt stærkere lederskab, hvor du leder med klarsyn, idet du lærer at se de både de bias, der findes i organisationen, og dine egne bias. Dernæst skal du håndtere dem, få dem blokeret og gå aktivt ind i kampen mod bias. Denne bogs to forfattere har gennem mange år forsket i diversitet, lige muligheder og inklusion. De har også rådgivet mange virksomheder om at ændre deres lederskab og at håndtere bias. Bogen er et overflødighedshorn af forskningsresultater, krydret med cases til egen refleksion samt cases og erfaringer fra virksomheder.

Bias står i vejen

Bias er en mærkelig størrelse. De kan være både gode og dårlige. Bias er en nødvendig kognitiv mekanisme, som hjælper os med at organisere de mange informationer, som vores hjerne hele tiden modtager og dermed gør, at vi kan træffe effektive beslutninger.

Bias er altså en slags linse, som vi ser og forstår verden igennem. Bias gør beslutningstagen lettere, fordi de hjælper os med at dulme følelsen af usikkerhed og understøtter vores sociale selvforståelse ved at bekræfte vores overbevisninger og træffe beslutninger for os.

Boganmeldelse

Den inkluderende leder
Af
: Poornima Luthra og Sara Louise Muhr

Forlag: DJØF

Sprog: Dansk

Sideantal: 376
Pris: 450 kr.

ISBN: 9788757458831

Stjerner: 4 af 6

Anmeldt af Lilian Mogensen, professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver, tidl. koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark.

Men bagsiden af medaljen er, at bias også gør, at vi skyder genveje, når vi skal træffe beslutninger. Dermed ender vi med at træffe dårligere beslutninger, end de kunne have været. Så det handler om at være bevidst om eller have et klarsyn, der fortæller os, når vi påvirkes negativt af bias i vores beslutningstagen. Vi skal lære at blokere bias, det vil sige snyde hjernen, så den holder op med at reagere på mavefornemmelser.

Bogen gennemgår mange former for bias, som vi skal lære at se, forstå og håndtere. Der er individuelle, kollektive, interpersonelle og strukturelle bias, der er implicitte, eksplicitte og ubevidste bias. Og mange flere. Eksempelvis bias om sexisme, racisme, erfaring, uddannelse, neurodiversitet, familievalg, geografi, socioøkonomisk baggrund, højde, hår, vægt … Jeg blev ved at læse bogen næsten overvældet over alle de former for bias, der findes, og tænkte undervejs: Hvordan får vi som ledere det håndteret, så vi skaber lige muligheder og en inkluderende arbejdsplads?

Bogen gennemgår dem alle og krydrer med et utal af undersøgelser og videnskabelig dokumentation. Bogens første halvdel giver et klarsyn til lederne om, hvordan bias påvirker vores tanker, ord, adfærd og beslutninger, så jeg næsten blev blæst bagover og efterladt med en følelse af uoverskuelighed og magtesløshed.

Uanset hvor meget vi som ledere sætter ind på at håndtere bias hos os selv, i strukturer og processer, så synes det nærmest umuligt. Bogens anden halvdel giver svaret.

Ansvarlig ledelse skal til for at blokere organisationens strukturelle bias

Biastræning er ikke svaret, selv om mange virksomheder de senere år flittigt har trænet medarbejdere i at se bias i organisationen. Men der skal mere til.

Der skal være en ansvarlig ledelse, som sætter fokus på adfærdsændring i virksomhedens processer og adfærd. Som leder skal du tage ansvar for at ændre organisationens biasblokkere. Og de findes alle vegne. I rekrutteringsprocesser, talent- og praktikforløb, udnævnelsesprocesser, i sprogbrug og i måden at indrette organisationen på.

Bogen giver masser af eksempler på, hvordan biasblokkere kan konstateres og ændres. Er ordvalg i jobopslag for ensidigt, så det tiltrækker særlige ansøgere? Hvordan sikres det, at ansøgerfeltet bliver mangfoldigt? Hvordan undgås det, at ansættelsesinterview præges af magtstrukturer og bias hos deltagerne? Hvilke informationer kan indsamles i fratrædelsesinterviews om bias i organisationen?

Bogen giver gode tjeklister til at identificere biasblokkere i rekruttering og udvælgelse, onboarding, fastholdelse og udvikling og afsked.

Allyship, ledelsesmæssig styrke og sårbarhed kan være løsningen

Som leder skal du gå aktivt ind i kampen mod bias. Du skal vise styrke og sårbarhed og skabe psykologisk tryghed for at skabe stærkere inklusion på arbejdspladsen ved at blokere bias i de personlige relationer til kolleger, leder og medarbejdere.

Allyship betyder at skabe alliancer til mennesker, der er anderledes, tænker anderledes, har en anderledes baggrund og andre livserfaringer, med det bevidste mål at skabe inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen. Allyship er ifølge forfatterne afgørende for, at du som leder kan skabe en inkluderende kultur, hvor alle medarbejdere føler sig værdsat, respekteret, hørt, set og forstået og får en følelse af at høre til.

Bogen giver stor indsigt og inspiration til dig som leder. Men måske har forfatterne villet for meget. Formidle et overflødighedshorn af forskning, cases, værktøjer, refleksioner – med det resultat, at den røde tråd og skarpheden mistes lidt undervejs. Som leder kan man let komme til at føle sig magtesløs.

Anmeldt af Lilian Mogensen, professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver, tidl. koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark.

Læs mere

En stor, inspirerende og kritisk refleksion over emnet organisation og ledelse

Ny bog får topkarakter: Når nepotisme er en strategi

Snydekoder til kampen om fremtidens talent

Samfundet, virksomhedens bundlinje og medarbejdertrivsel går hånd i hånd

Ny bog gør på fremragende vis etik spiselig for ledere

Redesign af menneskeheden,

Sværvægter til krystalklar ledelseskommunikation

Fremragende håndbog til nyudnævnte ledere

Anmeldelse: Klimarådet sætter regeringen under yderligere pres

Gensyn med krigens ledere

Hvad er arbejdsnarkomani og konsekvenserne heraf?

Boganmeldelse: Jeg hedder Kåre Schultz. Jeg løser problemer

‘Blue Ocean’-forfattere vender alt på hovedet med nyt begreb: nondisruptive creation

Psykolog står bag fremragende bog om oplevelsessamfundet

Ledelsesbog: Sådan håndterer du de smukke unge mennesker

Hyggelig og hurtigt læst bog om innovation

Stærk bog om stilheden, vi mistede