bogsofie

Kultur

Strategi er enkelt – sådan da

Hvorfor er nogle virksomheder mere succesfulde end andre? Hvad er det, der gør, at nogle virksomheder er markant mere profitable end deres konkurrenter i samme branche? Svaret er enkelt: De virksomheder, der performer bedst, er dem, der ikke tænker 'mig' først. I stedet har de fokus et andet sted: På den værdi, de kan skabe for andre, fremgår det af ledelsesbogen 'Better, Simpler Strategy'.

Værdien, der skabes for andre, er netop omdrejningspunktet i Felix Oberholzer-Gees bog ’Better, Simpler Strategy’. Kort fortalt handler det om, at succesfulde virksomheder ofte har én ting til fælles: De fokuserer på, hvordan de kan øge værdien for deres interessenter. På den ene side hos kunderne, hvor værdien øges ved at fokusere på, hvad der påvirker kundens willingness to pay (WTP). Og på den anden side medarbejdere og leverandører, hvor fokus er på at nedbringe deres willingness to sell (WTS). Når WTP går op, og/eller WTS går ned, øges den samlede værdi, der skabes.

Fokuser på værdi frem for profit

Den østrigske forfatter Felix Oberholzer-Gee er strategiprofessor ved Harvard og en beundringsværdig mand inden for strategiens verden. Han argumenterer i sin bog for, at strategi ofte kommer til at fremstå meget mere kompleks, end det behøver. Helt enkelt har virksomheder, der fokuserer på værdiskabelse, langt større sandsynlighed for at ende med en høj profit end dem, der fokuserer benhårdt på profitten – især på lang sigt.

Boganmeldelse

Better, Simpler Strategy

Af: Felix Oberholzer-Gee

Forlag: Harvard Business Review Press

Sprog: Engelsk

Sideantal: 256

Pris: 364 kroner

ISBN13: 9781633699700

5 af 6 stjerner

Anmeldt af: Sofie Breum, direktør, H&B Analytics

Bogen introducerer et nyt koncept: ’WTP-WTS stick model’ – som går ud på at afbilde willingness to pay i den øvre ende og willingness to sell i bunden. Mellem de to er den værdi, der skabes.

Ved at tydeliggøre, hvad kunderne er villige til at betale for et produkt (WTP), tvinges virksomheden til at tage stilling til, hvilke attributter der kan påvirke virksomhedens tilbud til kunderne – hvad kan øge værdien og derved WTP.

I den modsatte ende er WTS – og her fokuseres på medarbejdere og leverandører. For medarbejdere udgøres WTS af minimumslønnen, som er nødvendig for at kunne tilbyde produktet. Hvis virksomhederne gør arbejdet/arbejdspladsen mere attraktiv, vil WTS falde og spændet op til WTP forøges. For leverandører gælder samme logik: Her er det den laveste pris, som leverandører er villige til at sælge produkter eller services til. Hvis virksomheden gør det nemmere for deres leverandører at producere eller sende produkter, vil WTS falde.

Et strategisk initiativ skal skabe værdi

Forfatteren argumenterer for, at et strategisk initiativ kun er værd at gennemføre, hvis det lever op til et eller flere af følgende krav:

  • Det skaber værdi for kunder ved at øge deres willingness to pay (f.eks. ved at forbedre eksisterende produkter, så kunderne vil være villige til at betale mere for dem)
  • Det skaber værdi for medarbejderne ved at gøre arbejdet mere attraktivt (f.eks. ved at tilbyde en spændende arbejdsplads, så medarbejderne vil være villige til at arbejde for lavere løn end ellers, fordi de får noget andet med også)
  • Det skaber værdi for leverandører ved at reducere deres driftsomkostninger (f.eks. ved at gøre det billigere for dem at levere deres produkter, så leverandørerne vil acceptere en lavere pris for deres varer)

Når virksomheden øger den samlede værdi for deres kunder, medarbejdere og leverandører, vil de positionere sig selv til langvarig finansiel succes.

Hvad skal underprioriteres i din virksomhed?

De fleste startups lever med begrænsede midler til at investere i udvikling af alt. De må vælge. Men sådan er det ikke i mange større virksomheder, der er i stand til at investere i alt på en gang. Ikke desto mindre er det meget relevant at overveje, hvad der er vigtigst for at skabe værdi for kunder, leverandører og medarbejdere. Hvad bør i virkeligheden ’afprioriteres’ igen?

Formelt sprog

Bogen er ikke letlæselig, men snarere som at læse en videnskabelig artikel med et par cases indimellem. Bogen bruger (selvopfundne) akronymer, som introduceres i begyndelsen og så bliver brugt gennem hele bogen – så at lægge bogen fra sig og genoptage den efterfølgende weekend er tæt på umuligt. Derved bliver bogen mere en bog for erhvervsfolk, der allerede arbejder med strategi, end for interesserede.

Det lidt tungere sprog opvejes dog af mængden af relevante cases. Det er tydeligt, at bogen er udgivet via et businessforlag som Harvard Business Review Press. Der er stærke cases med kendte virksomheder og faktiske tal, som understøtter businesscasen for at anskue verden, som Oberholzer-Gee argumenterer for.

Enkelt, men ikke forenklet

Bogen fremfører en enkel tilgang til strategi – men det er ikke forenklet. Og det giver ganske enkelt god mening at fokusere på at forøge værdien til glæde for både kunder, medarbejdere og leverandører – og med langsigtet vækst til følge.

En bog, der kan anbefales til strategikere eller andre, der trænger til et nyt bidrag til strategiudviklingen – og ikke mindst som rettesnor i eksekveringen.

Anmeldt af: Sofie Breum, direktør, H&B Analytics

Læs mere

Forstå regeringens fokus på aktieskatter og Udkantsdanmark

Et skridt opad på lederstigen giver nye udfordringer

Et ‘mulighedsspring’ i den offentlige sektor

Sådan stopper du det ligegyldige arbejde

Sig noget sjovt – og kom bedre igennem med dine budskaber

Bliv boligspekulant – hvis du orker

Kapitalisme – med at andet formål end bare profit

Guf eller gisp – værktøjer til alt fra cykelsmeden til strategikonsulenten

En praktisk guide til fremadsynede indkøbere

Sådan bliver du langt bedre til digitale forberinger i virksomheden

Entreprenørstaten: Blændende analyse, men løsningerne ligger ikke ligefor

En håndsrækning til de hårdtprøvede mellemledere

Anbefalelsesværdig selvhjælpsbog til det ambitiøse menneske

Brug de uskrevne regler til at fremme din karriere