mindfullness

Kultur

Mindful ledelse – et værktøj til personlig udvikling også for stærke ledere

I Danmark bevæger mindfulness og meditation sig stille og roligt ind på ledelsesgangen. Et tema i ny bog er, hvordan egoet ofte fylder for meget hos ledere og gør, at de bliver så optaget af egne behov, at de ikke ser andres. De opfører sig krævende og selvcentreret, søger kontrol, er bange for at tabe magt, fordi de grundlæggende føler sig utilstrækkelige. Meditation og mindfulness kan øge selvindsigt og mindske frygt og afhængighed af ego.

Bogens forfatter ønsker at udråbe mindfulness som et nødvendigt ledelsesværktøj til alle ledere. Det kan ifølge forfatteren bruges til at åbne døre til lederens personlige udvikling, til at styrke selvindsigt, empati, kreativitet og til at få styr på følelserne. Og ikke mindst er det et eminent værktøj til at forebygge stress. Bogen sætter også i et kapitel fokus på etik og integritet og drøfter, hvordan mindfulness og meditation kan virke som modgift på et oppustet ego og være med til at fremme lederens integritet.

Det er i min optik det absolut mest interessante kapitel i bogen. Her kommer lidt dybde og noget at tænke nærmere over som leder. Her drøftes, hvordan egoet ofte fylder for meget hos ledere og gør, at de bliver så optaget af egne behov, at de ikke ser andres. De opfører sig krævende og selvcentreret, søger kontrol, er bange for at tabe magt, fordi de grundlæggende følger sig utilstrækkelige. Meditation og mindfulness kan øge selvindsigt og mindske frygt og afhængighed af ego – interessant, hvis alle ledere så den vinkel til personlig udvikling.

Mindfulness på hele arbejdspladsen kan ses på bundlinjen

Størst effekt fås, hvis ikke blot lederne, men også medarbejderne lærer glæden ved mindfulness. Det giver for begge parter selvindsigt, nærvær, empati og dybere forståelse for egne muligheder og begrænsninger. Derfor opfordrer bogens forfatter til at sætte ind med træning af mindfulness i hele virksomheden. Ikke mindst værn mod stress bør inspirere mange, da det er en udfordring for

Boganmeldelse

Mindfuld ledelse. En introduktion for travle danske ledere
Af: Bo Weinreich
Forlag: BogForm
Sprog: Dansk
Sideantal: 93
Pris: 149,95 kr.
Stjerner: 3 af 6

Anmeldt af Lilian Mogensen, professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver, tidl. koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark.

arbejdskulturen i mange virksomheder med store tab til følge. Både for medarbejderne og for virksomhedernes bundlinje.

Derfor har flere virksomheder i udlandet – ikke mindst i USA, men også i Europa taget mindfulness til sig inden for de sidste 15-20 år.  Bl.a. Google, Apple, Nike, Goldman Sachs arbejder meget intensivt med mindfulness for at forhindre stress, for at øge medarbejdernes effektivitet, work-life-balance. Tyske SAP har målt effekten, og deres tal viser, at investeringen i mindfulness gav et afkast på 200 pct. Så er det vel bare at gå i gang?

Bogen given en case fra den danske softwarevirksomhed TimeXTender, som er gået all in på mindfulness. De holder bl.a. et minuts stilhed før alle møder for at fokusere bedre på mødets indhold. Herudover er der fælles meditation hver fredag, selv under pandemien blev det holdt!

Interessen er spirende i Danmark, de kommende år vil vise, om det bider sig fast som et middel til at finde ro og balance i hverdagen. Bogen viser konkret, hvordan man kan sætte ind.

Meditation er den vigtigste metode inden for mindfulness

Bogens del to viser enkle teknikker og øvelser til mindfuldnes: Vejtrækning, opmærksomhed, kropsskanning, lytten, spisning, søvn mv. Helt enkle og konkrete øvelser lige til at gå i gang med – både for ledere og medarbejdere.

Bogen slutter af med en opfordring til alle ledere om at starte dagen med meditation. Formålet er at stilne sindet og fokusere opmærksomheden. Hvis du som leder er dygtig til at meditere, vil du opnå en usædvanlig høj grad af mental ligevægt og forblive upåvirket af den hektiske hverdag i din virksomhed.

Metoden er bygget op om en filosofisk selvanalyse, hvor du retter opmærksomheden indad mod dit inderste væsen og stiller dig selv spørgsmålet: Hvem er jeg? Det virker som et ret uskyldigt spørgsmål, men bogen beskriver en ret enkel metode, som giver dybde og får dig som leder til at tænke dybere over dette enkle spørgsmål, som i dybden viser sig at være overraskende vanskeligt. Men meditation giver dig muligheden for at blive bedre til at give slip, til at blive mindre afhængig af ydre påvirkning – for i stedet at stole mere på dig selv som kilden til din egen velfærd, fred og lykke. Eller sagt på en anden måde: Mere selvværd i rollen som leder, som giver evnen til at sige fra og til, som skaber bedre balance.

Bogen giver enkel og lidt overfladisk inspiration til selv at tage fat.

Bogen er en praktisk tilgang til mindful ledelse baseret på forfatterens årelange erfaring med meditation og ledelse. Selv om forfatteren selv skriver i forordet, at der ikke er tale om en akademisk afhandling, er den måske lige til den enkle side. Der mangler lidt struktur i bogen og lidt dybde. Det ligner mest af alt en bearbejdning af forfatterens foredragsnoter.

Bogen er letlæst, og med min ringe indsigt i dybden i mindfuld ledelse gik jeg nysgerrigt i gang og tænkte, måske skulle man prøve det af? Jeg fik afprøvet en del af øvelserne, og, indrømmet, jeg fik langtfra erfaring, men tænkte flere gange undervejs: Er det bare det?

Som læser mangler jeg dybde og mere indsigt undervejs. Ikke mindst fordi bogens bagside angiver, at der er tale om en skatkiste til personlig udvikling via enkle metoder. De enkle metoder fik jeg øje på, men er i tvivl om, hvorvidt ledere via selvhjælp kan få gang i tilstrækkelig personlig udvikling og værn mod stress ved at læse bogen. Måske? Prøv selv.

Anmeldt af Lilian Mogensen, professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver, tidl. koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark.

Læs mere

Et indblik i generationsledelse gør os ikke klogere 

Bliv klogere med kunstig intelligens

Hvordan kan medarbejdere disrupte for at få bedre muligheder?

At gøre kunderne lykkeligere

Avanceret guide til kontorjobbet efter covid-19

Essensen af lederskabet

Kedelig bog om spændende emne

Lær storytelling fra bunden i ny bog

68 gode råd om hjemmearbejdet er 60 råd for mange

Ledelse i det offentlige har brug for flere redskaber

Hvordan balancerer lederen mellem kaos og kontrol?

Absolut Strategi er en eksplosion af viden og visioner for det strategiske arbejde

Lær at sige det hårde på en blød måde

Gennemresearchet bog om LEGO læser nærmest sig selv

Sådan genstarter man fællesskabet