bogpixclaudi

Kultur

Ledelse i det offentlige har brug for flere redskaber

Med hjælp fra militærstrategen Clausewitz argumenterer ny ledelsesbog for, at det mindre håndgribelige også må adresseres i den strategiske udvikling. Den følelsesmæssige oplevelse af strategiske tiltag er således blevet en uomgængelig faktor. Derved åbner professor Kurt Klaudi Klausen for en væsentlig demokratikritik, som sætter diskussionen om ”kolde hænder” og ”djøficering” i nyt perspektiv.

Kurt Klaudi Klausen er professor ved Syddansk Universitet og har studeret især den regionale og kommunale ledelse. Udgivelsen af ’Strategisk ledelse i det offentlige’ er således solidt baseret på egen forskning såvel som international litteratur. Bogen er en revideret udgave, der dækker helt aktuelle emner som covid-19-pandemien.

Ifølge Kurt Klaudi Klausen har offentlige institutioner en særlig forestilling om egen historie. Meget tankegods har over tid formet den sektor, vi nu både skælder ud på og roser som en central del af den danske velfærdsmodel.

Eksemplerne spænder vidt i tid og kontekst. I Kurt Klaudi Klausens fremstilling har kombinationen af Harvard-økonomen Michael E. Porter og new public management fra 1990’erne drevet dansk offentlig ledelse ind i et fokus på tangible assets. Her kan måske anes kilden til den bureaukratisering, der har gjort arbejdet svært i f.eks. social -og omsorgsområdet.

Strategisk Ledelse i det offentlige

Af: Kurt Klaudi Klausen

Forlag: Gyldendal

Sprog: Dansk

Sideantal: 430

Pris: 330 kr.

ISBN13: 9788702332216

Stjerner: 5 af 6

Men med hjælp fra den tyske 1800-tals militærstrateg Clausewitz argumenterer Kurt Klaudi Klausen for, at det mindre håndgribelige også må adresseres i den strategiske udvikling. Den følelsesmæssige oplevelse af strategiske tiltag blandt medarbejdere er således en uomgængelig faktor. I det hele taget stiller strategisk ledelse høje faglige krav til lederne.

Derved åbner Kurt Klaudi Klausen for en væsentlig demokratikritik, som sætter diskussionen om ’kolde hænder’ og ’djøfisering’ i nyt perspektiv.

Ansatte i den offentlige sektors ledelseslag har gennemgået en faglig opkvalificering. Nogle politikere har derimod bevaret karakteren af fortidens drakoniske sognerådsformand. Han varetog stort og småt i lokalsamfundet. Men han ville dog næppe bestå ’lakmustesten’ på strategisk ledelse, der bl.a. kræver at kunne fokusere på en overordnet ramme eller systematisk prioritere indsatser. I det moderne samfund er sognerådsformanden således for længst passé med kravet om professionaliseret strategilægning.

Offentlig strategisk ledelse angår alle

Offentlige institutioner udkæmper deres funktioner og identitetskampe i mange og meget forskellige arenaer. Kurt Klaudi Klausen skematiserer disse arenaer og deres roller, især på basis af regionernes dannelse i 2007 og heraf afledte fusioner af de gamle amter. Sammenhængen mellem strategier og arenaer rodfæstede regionernes identitet. F.eks. skulle det besluttes, hvilken dækning regionerne ville give fremover, hvilket Kurt Klaudi Klausen henfører under ’markedet’, som ellers ikke er en oplagt term i det offentlige. I ’arkitektur- og æstetikarenaen’ findes symboler i form af nye logoer, hvis tilsynekomst mange nok vil huske fra perioden efter fusionerne.

Sammenlagt bliver valgene i offentlig strategisk ledelse et anliggende for et bredt udsnit af borgere. I den sammenhæng findes måske en af bogens uløste udfordringer, nemlig en egentlig afgrænsning af ’det offentlige’.

Er det offentlige offentligt, når kommunerne involverer sig tæt med private aktører, og universiteterne er rugekasser for private virksomheder, for bare at give to eksempler?

Selv med den akademiske ballast er Kurt Klaudi Klausens værk tilgængelig læsning. De valgte eksemplificeringer rækker ud i næsten alle sektorer og til vigtige samfundsspørgsmål. På den måde henvender ’Strategisk ledelse i det offentlige’ sig både til medarbejdere med et ledelsesansvar, det offentliges private partnere såvel som den interesserede borger. Jeg giver en varm anbefaling.

Anmeldt af Thomas Vorup-Jensen

Læs mere

Hvordan balancerer lederen mellem kaos og kontrol?

Absolut Strategi er en eksplosion af viden og visioner for det strategiske arbejde

Lær at sige det hårde på en blød måde

Gennemresearchet bog om LEGO læser nærmest sig selv

Sådan genstarter man fællesskabet

Intet slår passionen, den gode idé og en vodkatonic

Bedrevidende bog om den finansielle sektor vil irritere målgruppen

Brug din fantasi som arbejdsredskab – hvis du kan

God ledelse: Stadig ikke noget klart svar!

Er din organisation klar til ‘new normal’? Ny bog er den bedste strategibog længe

Livet er for kort til et ulykkeligt arbejdsliv

Manglende mod koster

Et kærligt ledelsesspark bagi

Strategi er enkelt – sådan da

Forstå regeringens fokus på aktieskatter og Udkantsdanmark

Et skridt opad på lederstigen giver nye udfordringer

Et ‘mulighedsspring’ i den offentlige sektor

Sådan stopper du det ligegyldige arbejde

Sig noget sjovt – og kom bedre igennem med dine budskaber

Bliv boligspekulant – hvis du orker