ørholstbog

Kultur

Absolut Strategi er en eksplosion af viden og visioner for det strategiske arbejde

Strategi er et omfattende emne. Hvorfor får nogle virksomheder succes til fuldkommenhed og andre i langt mindre grad? Svaret er komplekst og mangefacetteret. Det gælder ifølge bogens forfatter om af finde nye veje eller i det mindst veje, som ikke allerede er stærkt befærdede. Det handler om værdier og ledelsesmæssig inddragen, og det fordrer, at man anerkender, at både mod og forandringsparathed er afgørende byggesten i strategiarbejdet. 'Absolut strategi' er så absolut inspirerende læsning.

Budskabet er grundlæggende: Find din egen vej, og gør tingene anderledes. Der anvises en række brugbare værktøjer inden for den grundlæggende analyseproces og det beslutningsmæssige strategiarbejde.

Bogen balancerer durkdrevent og næsten som en strategisk linedanser mellem den klassiske tilgang til emnet og en nuanceret moderne tilgang til strategi med tilhørende proces og ledelse.

Respekt for det klassiske med en moderne tilgang

Boganmeldelse

Absolut Strategi

Af:  Henrik Ørholst

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Sprog: Dansk (engelsk forord)

Sideantal: 272

Pris: 300 kroner

ISBN: 9788702334449

Stjerner: 6 af 6

Anmeldt af:  Niels Kühl Hasager

’Absolut strategi’ tager læseren gennem en faglig – og berettiget kritisk – gennemgang af de klassiske strategiske bidragsyderes tilgang til bl.a. konkurrencestrategi (Porter), vækst (Ansoff), blå og røde oceaner (Kim og Mauborgne) 7S (McKinsey) m.fl.

Bogen forholder sig parallelt til, at strategiarbejdet i lige så høj grad handler om viden og data, en markedsmæssig digital orientering og ledelsesmæssig fantasi – alt bundet sammen med fokus på værdien af en redelig og inspirerende kultur.

Letlæselig, men på ingen måde letbenet

Bogen er skrevet i et dejligt ukrukket og tilgængeligt sprog. Løbende er udgivelsen illustreret med gode overskuelige modeller, der understøtter teksten og det enkelte kapitels formål. Læseren tages omhyggeligt gennem både de analysemæssige, de konkrete beslutningsmæssige og de ledelsesmæssige aspekter, der omkranser en reel strategisk orientering. At der løbende drysses en række velvalgte og genkendelige cases ud over de strategiske betragtninger, medvirker til at gøre læsningen levende, praksisnær og nærværende.

Det måske eneste spørgsmål, der står tilbage, er, om en planlagt strategi i alle situationer er bydende nødvendig for at opnå succes og fremgang. Eller om det i nogle situationer forholder sig, hvilket f.eks. organisationsteoretikeren Karl E. Weick gør gældende, at any plan will do. Denne vinkel er imidlertid heller ikke uberørt af forfatteren, men besvares med betragtninger om bl.a. fleksible strategiplaner, agilitet, emergens og design thinking.

Et oplysende bidrag

Dette er en strategibog, der varmt skal anbefales til strategiske udøvere, til praktikere. der har mod på mere, og til studerende på bachelor- og kandidatstudier med en strategisk orientering eller interesse.

Bogen er bestemt også anvendelig for alle, der blot trænger til et balanceret og moderne bidrag til strategiudvikling – og som søger en rettesnor også for den ledelsesmæssige tilgang og eksekvering.

Forfatterens strategiske lys og inspirerende formidling skinner igennem i samtlige ti kapitler med næsten generende styrke, og det er således med vægt bag ordene, at det gøres gældende, at ’Absolut strategi’ er blandt de bedste strategibøger, jeg har læst, de sidste 10 år.

Bogen blev anmeldt af Niels Kühl Hasager, MBA, lektor, ejerleder og bestyrelsesmedlem

 

Læs mere

Lær at sige det hårde på en blød måde

Gennemresearchet bog om LEGO læser nærmest sig selv

Sådan genstarter man fællesskabet

Intet slår passionen, den gode idé og en vodkatonic

Bedrevidende bog om den finansielle sektor vil irritere målgruppen

Brug din fantasi som arbejdsredskab – hvis du kan

God ledelse: Stadig ikke noget klart svar!

Er din organisation klar til ‘new normal’? Ny bog er den bedste strategibog længe

Livet er for kort til et ulykkeligt arbejdsliv

Manglende mod koster

Et kærligt ledelsesspark bagi

Strategi er enkelt – sådan da

Forstå regeringens fokus på aktieskatter og Udkantsdanmark

Et skridt opad på lederstigen giver nye udfordringer

Et ‘mulighedsspring’ i den offentlige sektor

Sådan stopper du det ligegyldige arbejde

Sig noget sjovt – og kom bedre igennem med dine budskaber

Bliv boligspekulant – hvis du orker