uvis

Kultur

Hvordan balancerer lederen mellem kaos og kontrol?

Det giver tryghed at have styr på tingene, at være i kontrol. Men konsensus og enighed kan være lederens værste fjende og i yderste konsekvens kan det tage livet af en organisation. I uvished og uklarhed skal man som leder i stedet være i stand til at rumme uenighed, at arbejde systematisk med uenighed og være i stand til at få omsat uenighed til handling. Man skal som leder værdsætte uenighed, ja, ligefrem opfordre til den og lade uvisheden få plads, det er budskabet i ledelsesbogen 'Uvis. Ledelse mellem kaos og kontrol'.

Hvad gør man som leder, hvis øget kontrol ikke er svaret på øget uvished? Sådan starter denne spændende og meget anderledes ledelsesbog. Man får straks lyst til at læse videre.

Hvor mange ledere har ikke oplevet uvished, følelsen af at stå ansigt til ansigt med utydelige billeder af retning og mening. Især coronapandemien har betydet, at mange ledere har stået i kaos og har mistet den kontrol, som langt de fleste har det godt med. At få tingene under kontrol, at få genskabt forudsigeligheden, det skaber tryghed og evnen til at sætte en effektiv retning for organisationen.

Den forestilling ligger mange ledere under for. Men her udfordrer bogens forfattere lederne: ”Den konstante stræben efter at udvide kontrollen og uforudsigeligheden har efter vores mening taget overhånd og repræsenterer samtidig en tilgang, der fjerner sig mere og mere fra virkeligheden, som den også er: kompleks og skyggefuld – et sted mellem det totale mørke og det komplet oplyste. Mellem kaos, hvor alt synes ukontrollerbart og ustabilt, og kontrol, hvor langt det meste synes forudsigeligt og stabilt”.

Forfatterne siger det ret klart: Der er ingen vej udenom. Vi må som ledere lære at tage uvisheden på os i langt højere grad og slippe trangen til at være i kontrol. Bogen kan varmt anbefales til de ledere, der ønsker at bevare handlekraften midt i uvisheden og skabe reelle resultater i en uforudsigelig virkelighed, der aldrig står stille.

Mindre vished og større uvished præger organisationer

Boganmeldelse

Uvis. Ledelse mellem kaos og kontrol
Af
: Thomas Rosenberg & Jacob Christoffer Pedersen
Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Sprog: Dansk
Sideantal: 247
ISBN: 978877158723-4

Pris: 350 kr.

Stjerner: 4 af 6

Anmeldt af Lilian Mogensen, professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver, tidl. koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark.

Kompleksiteten i verden stiger. Alting går hurtigere. Nye teknologiske landvindinger giver nye muligheder, kundernes og borgernes krav er svære at forudsige. Lederne kan ikke lave en strategi tre til fem år frem med en forudsigelig bundlinje. Den virkelighed, lederen agerer i, er langt mere kompleks og uforudsigelig, og der er andre dynamikker end den lineære.

Bogen tager sit teoretiske udgangspunkt og forståelsesramme i kompleksitetsteorien og bruger den som en form for paraplyteori med mange forskellige afstikkere og beskrivelse af cases fra forskellige virksomheder, hvor man ser, hvordan ledere og ledergrupper reagerer på kompleksitet i forhold til eksempelvis strategiimplementering.

Det vises med al tydelighed, at man må tænke og agere anderledes som leder, når man skal handle i kompleksitet. Det komplekse lader sig ikke afdække gennem rationelle analyseteknikker eller metoder, hvorefter man som leder kan regne sig frem til resultatet. Men der er en vej frem. Selv om man som leder må acceptere uforudsigelighed og uvished som en del af kompleksitet, så er kompleksitet og kaos ikke det samme. Man skal som leder i stedet lære at acceptere uvished, udvise ledelsesmæssig fleksibilitet – og dermed sætte sig selv i stand til at handle i kompleksiteten. Det lyder så enkelt, men er uhyre svært. Der er ingen vej udenom.

Bogen er fyldt med gode cases, modeller og veje at gå. Men man skal holde koncentrationen for at forstå alle guldkornene. Men bogen gør dig klogere og mere tryg som leder. Det er ikke kun dig, der til tider synes, at det hele er lidt uklart, lidt kompliceret og lidt uvist. Bogen giver dig masser af værktøjer til at udvise psykologisk fleksibilitet som leder, så du kan være i uvisheden. Vished om uvisheden er fundamentet for at handle.

En styrke at være uenig, når uvished er høj

Bogen er meget utraditionelt skrevet, men den er velskrevet, og den udfordrer dig konstant som læser. Der er en rød tråd, men der er mange afstikkere. Den veksler mellem teorier, samtaler med eksperter og ledere, der er virksomhedscases, der trækkes på film, litteratur, filosofi og musik – men det hele vender altid tilbage til ledelse. Sangeren Niels Hausgaard trækkes ind med linjen: ”Er de fleste de bedste eller bare de fleste?”. Det spørgsmål overføres til ledelse, hvor vi ofte føler det behageligt og trygt at være en del af flertallet, når man er konfronteret med uvished.

Det giver tryghed at have styr på tingene, at være i kontrol. Men konsensus og enighed kan være lederens værste fjende, og i yderste konsekvens kan det tage livet af en organisation. I uvished og uklarhed skal man som leder i stedet være i stand til at rumme uenighed, at arbejde systematisk med uenighed og være i stand til at få omsat uenighed til handling.

Man skal som leder værdsætte uenighed, ja, ligefrem opfordre til den og lade uvisheden få plads. Derfor er det gift, hvis leder- og medarbejdergrupper bliver for ens, hvis mangfoldigheden og gruppedynamikken udebliver, så bliver perspektiverne og løsningerne få.

Safe to fail, mod til at eksperimentere, fra døde til levende samtaler

Nulfejlskulturen hersker mange steder, selv om vi som ledere ihærdigt forsøger at udrydde den. Vi ved godt, at fejl skal der til, vi skal lære af dem, vi skal ikke være for forsigtige. Vi skal turde.

Bogen opfordrer meget kraftigt lederne til at acceptere uvisheden og uforudsigeligheden via en safe to fail-tilgang, hvor man viser mod til at eksperimentere, hvor man forsøger at påvirke dynamikkerne i organisationen, men også erkender, at man ikke kan styre og kontrollere dem, og at man derfor ikke på forhånd kan vurdere alle risici.

En anden opfordring er mere levende og spontane samtaler, hvor der er færre powerpointshows, hvor det usagte siges, hvor glansbillederne forsvinder, og virkeligheden beskrives i al sin enkelthed, som den er. Uvis og kompleks.

En udfordrende og spændende bog, som på alle måder udfordrer det lineære lederskab og styrker lederens mod og evne til at være i det uvisse, det uklare og det komplekse. Og svaret er klart: Mere kontrol og styring er ikke midlet til at håndtere uvished, men hvad er det så? Svaret skal du selv finde, men bogen giver masser af bud.

Anmeldt af Lilian Mogensen, professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver, tidl. koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark

 

Læs mere

Absolut Strategi er en eksplosion af viden og visioner for det strategiske arbejde

Lær at sige det hårde på en blød måde

Gennemresearchet bog om LEGO læser nærmest sig selv

Sådan genstarter man fællesskabet

Intet slår passionen, den gode idé og en vodkatonic

Bedrevidende bog om den finansielle sektor vil irritere målgruppen

Brug din fantasi som arbejdsredskab – hvis du kan

God ledelse: Stadig ikke noget klart svar!

Er din organisation klar til ‘new normal’? Ny bog er den bedste strategibog længe

Livet er for kort til et ulykkeligt arbejdsliv

Manglende mod koster

Et kærligt ledelsesspark bagi

Strategi er enkelt – sådan da

Forstå regeringens fokus på aktieskatter og Udkantsdanmark

Et skridt opad på lederstigen giver nye udfordringer

Et ‘mulighedsspring’ i den offentlige sektor

Sådan stopper du det ligegyldige arbejde

Sig noget sjovt – og kom bedre igennem med dine budskaber

Bliv boligspekulant – hvis du orker